Wapen- en voedseltransport in de Wieringermeer Terugblik op een barre periode: winter 1944/1945 Afgelopen voorjaar, ontmoetten twee leden van de wapentransportgroep Wieringermeer elkaar opnieuw. In dezelfde week kwam zoekgeraakte correspondentie van badmeester en voedselofficierAdrie de Graaf tevoorschijn. De boodschappen vol met afkortingen en codenamen geven een boeiend inkijkje in de wapen- en voedseltransporten in het laatste oorlogsjaar. De nu 91-jarige Geert Koekoek, zoon van een pioniersboer aan de Oostermidden meerweg, en de 89-jarige Han Postel, destijds onderduiker op de boerderij van Mansholt, hebben bijna zeventig jaarna dato de gebeurtenissen nog scherp op hun netvlies staan. In het laatste oorlogsjaar waren zij lid van de wapenverzetsgroep Wieringermeer. Postel, nog steeds verbluft over een wonderlijk feit: 'Ik heb in die hele periode geen Duitser gezien'. Hun ervaringen worden hier weergegeven door Anita Blijdorp In het laatste oorlogsjaar dicteert laadmees- ter en gewestelijk voedselofficier (G.V.O.) Adrie de Graaf bijna dagelijks opdrachten voor het vervoer van landbouwproducten, levensmiddelen en wapens. In opdracht van het LO-district Andijk (LO, Landelijke Organi satie voor hulp aan onderduikers) regelt A.C. de Graaf samen met collega-boer en verzets man Sicco Mansholt de wapentransporten en de voedselvoorziening aan het verzet. De wa pentransportgroep Wieringermeer - boeren zonen en onderduikers, twaalf man in totaal - zorgt voor de uitvoering. Hun werkterrein beslaat het zuiden en westen van de pol der en de afwerpterreinen in West-Friesland (zie verderop). Tussen oktober 1944 en 17 april 1945 vervoert de groep circa 3000 wa pens, tien ton springstof, talloze landmijnen, brandbommen en ook gedropte levensmid delen, radiozenders en dergelijke naar ver zetsgroepen in heel Noord-Holland. Verder tientallen tonnen landbouwproducten als aardappelen, bieten, granen en erwten; en levensmiddelen zoals kaas, vlees en olie. Jonge mannen 'Jullie zijn jong, wie moet het anders doen?', reageert vader Koekoek als de 22-jarige Geert in het voorjaar van 1944 toestem ming vraagt voor zijn werk in het verzet. Aanvankelijk bij de stoottroepen onder leiding van commandant Koos Hoekstra en ondercommandant Leen Silvis. Later sluit Geert Koekoek zich, op verzoek van Jan Blijdorp, aan bij de wapentransportgroep. Samen met A.C. de Graaf, een gerefor meerde boer, trekt de eveneens gerefor meerde boerenzoon Jan Blijdorp meer jonge mannen aan voor het gewapend verzet: Arie Groenenberg, Willem van de Berge, Henk V Voorbeeld van een voedselaanvraag van de Gewestelijke Voedsel Officier; het adres is gecodeerd Kroniek no. 63, 2oe jaargang, 2012/3 13 "•pril NB. 132 •eau G.V.O. Qnderwerps Halen Tarwe Hiermede /erzoek ik U, zoo spoedig mogelijk per* schuit, daar auto ons wanwege het gevaar te gevaarlijk lijkt, te willen halen aan onderstaand adres5 ton tarwe, en 3 ton erwBWn. adres: VOTBPZB I0WUFP4 fASKÏLOPÏP. aan den D.V.O. üistr.4- Voor het H.K.-G.ll Afschrift: H.K.-G.ll de G.V.O. 37

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2012 | | pagina 39