RAPPORTBOEKJE volgens hem verdiende. Gelukkig heb ik die nooit hoeven incasseren. In het rapportboekje ontbreken om mij onbekende reden de schooljaren van de 3de, 4de en 5de klas te Wieringerwerf, maar het boekje is meegegaan naar Hoogwoud, waar wij na de inundatie een onderkomen hadden gekregen. In klas 5 werden in het boekje de eindcijfers (lente 1945) voor tien vakken genoteerd door meester Bak. Met slechts één 7 kwam ik op een gemiddelde score van 9-. In klas 6 bij meester Tulp behaalde ik zelfs een nog hoger gemiddelde. Nu bleek dat vrijwel alle uit de Wieringermeer afkomstige kinderen op genoemde school hoge cijfers behaalden. Hieruit leid ik af dat het onderwijsniveau op de Wieringermeerscholen in de periode 1940-1945 op een hoger peil stond dan in Hoogwoud. Of dat ook voor andere randgemeenten van de polder gold is mij onbekend. Maar de leerkrachten uit de openbare Wieringermeerscholen wil ik hierbij wel postuum een pluim op de hoed steken, juffrouw Van Harlingen niet uitgezonderd. Ben Datema Kroniek no. 57, 78e jaargang, 2070/3 VAN

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 42