Het oude rapportboekje van Ben Datema r... Dankzij de bewaarzin van mijn ouders beschik ik over een rapportboekje van het schooljaar 1940-1941, dit jaar dus 70 jaar oud. Toen ik in 1940 zes jaar was geworden, verhuisde ons gezin uit zes personen bestaande op 19-3-1940 vanuit de Schermer naar Kerkstraat 37 te Slootdorp. De vertraagde bouw van de boerderij aan de Westerterpweg was er de oorzaak van dat wij daar tijdelijk werden gehuisvest. Ik kwam toen op de tegenover ons huis gelegen Wieringermeerschool in de klas van juffrouw Van Harlingen terecht. Met deze onderwijsleerkracht van het eerste uur zullen veel kinderen van de jonge pioniers te maken hebben gekregen. Juf zal in het begin wel een klein aantal kinderen, verdeeld over vier of meer leerjaren, onderricht hebben gegeven. In i94o/'4i was de immigratiegolf wel ongeveer voltooid, de school gebouwd en kon zij zich eindelijk bezighouden met slechts een klas, waarin ook ik zat. Het schooljaar was toen anders ingedeeld dan nu. Einde winter begin lente (omtrent Pasen) kregen we ons eindrapport. Van de drie rapporten van de eerste klas is die van het zomerrapport niet ingevuld. Ik vermoed dat dit te maken heeft met de inval van de Duitsers begin 1940. Na het oversteken van de Afsluitdijk door de vijandelijke troepen, werd de school in Slootdorp door hen gevorderd waardoor de schoolgang even werd onderbroken. Ik kan me nog de geur herinneren van de rats en bonen die Duitse koks op school voor de daar gelegerde soldaten bereidden. Terug naar het rapportboekje: met gemiddeld over vijf vakken een 8- was het eindrapport niet slecht, zeker daar ik bijna anderhalve maand (28 dagen) op school gemankeerd had wegens bronchitis. Toen ik naar de 2de klas ging, kwam ik in Wieringerwerf bij meester klasse <:y...i>y IJt.jOz.. ...<y...y zfzz?.: y y y yy y y y tuU- Jta-ayz- i fCa.<s ié ..y ///M* y "ko <v C.Pool, terwijl meester Van Bavel daar hoofd was. Het rapportboekje van Slootdorp werd ook in Wieringerwerf gebruikt. Opvallend was dat de gemiddelde 8- uit Slootdorp een 7- werd. Ook drie negens voor gedrag, vlijt en netheid waren opeens door meester Pool tot drie zevens teruggebracht. Meester Pool gaf eenvoudigweg veel lagere cijfers en hij deelde bovendien soms met zijn lange nagels flinke vingertikken uit aan wie dat Kroniek no. 57, 18e jaargang, 2010/3 ON DER WIJZER(ES) Cursusjaar 19VÓ 1194/ le rapport rapport 3e rapport VAKKEN Lezen Schrijven Rekenen Nederlandsche taal Vaderlandsche geschiedenis Aardrijkskunde Kennis der Natuur Teekenen Lichamelijke oefeningen Handwerken Handenarbeid Landbouwkunde Boekhouden en handelsrek Godsdienstonderwijs Aantal verzuimen Gedrag Vlijt Netheid Opmerkingen Zomer rapport Kerst rapport Eind rapport HANDTEEKENING VAN EEN DER OUDERS Zomerrapport Kerstrapport Eindrapport „.c 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 41