Fotorubriek N.a.v. de foto van de twee dames met fiets in de modder (Kroniek 55 en 56) schreef Corien van Wijk (voorheen Alkmaarseweg 12, nu woonachtig in Heelsum) dat ze contact had opgenomen met Janny Nieuwenhuis-v/d Linde in Gorssel. Laatstgenoemde is de dochter van Mevr. v/d Linde-Braat die op de foto staat. Janny vertelde verder dat haar broer Leen is overleden in Amerika en dat haar broer Jan in Zaandam woont. De familie v/d Linde evacueerde naar een boerderij van de fam. De Boer nabij Aartswoud, meende ze. De foto is genomen op de dag van de onderwaterzetting. De andere vrouw op de foto was de hulp in de huishouding, van wie ze zich de naam niet herinnerde. Ook op de jubileumfoto van Turnlust in de vorige Kroniek kwamen reacties binnen. Katrien Popkema-Braak uit Middenmeer gaf de volgende namen door: 1. Piet de Haan, 2. Marjan Dekker (van de IJzerwarenwinkel), 3. Lia Bakker, 8. L.Roskam, 13. M.Kramer, 14. Belois, 16. Bert Schoon. Francis van de Geijn-Aalders uit Heelsum noemde ook enkele namen: 2. Marjan Dekker, 8. Tecla Wolfs van Loonbedrijf Wolfs (is het dus niet eens met Katrien), 10. vermoedelijk Adri Keppel van de Melkhandelaar, 15. meisje Walraven 16. Pietje of Maarten Schoon (maar volgens Katrien was het Bert, hoe dan ook, vast iemand van Schoon) Voor de nummering moet u de vorige Kroniek er nog maar even bijpakken. Hartelijk dank voor uw reacties. 37 Kroniek no. 57, 18e jaargang, 2070/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 39