nacht bij de fam. Dam (19 weken werden daar doorgebracht), dan naar Leens om de verhuizing voor te bereiden. In de noodwoning Maandag 8 juli. Inpakken en klaarzetten van de spullen die in elk geval meemoesten. Niet alles, want de ruimte was beperkt en er was geen zolderruimte. Gelukkig kon veel achterblijven want Haverkamps moeder kwam in het huis te Leens te wonen, samen met een broer van haar. Op woensdag laadt verhuizer Douma de spullen in om naar Zonnehof te brengen. Voor de 68-ste keer rijdt Haverkamp met zijn Fiat over de Afsluitdijk, deze keer met zijn vrouw en drie kinderen, want ondertussen is er nog een kleine bijgekomen. De nieuwe woning wordt ingericht, de koe die bij Ligthart stond komt ook weer terug en zo kan alles weer een normaal boerenleven worden. Aan al het gezwerf begint een einde te komen: 70 keer de reis Holland-Groningen en omgekeerd, waarvan 2x per boot. Verder in juli wordt gehooid en vlas getrokken. Broer Aldert krijgt uit een zending Amerikaanse tractoren een toegewezen omdat de Duitsers een trekker hadden gevorderd. De "blokhut" voor koe en varken wordt afgemaakt. De maalmolen wordt weer geplaatst om varkensvoer te malen. In augustus wordt begonnen met het graan: de hoeken en kanten van een haverperceel met de hand zichten en de rest met de zelfbinder. Het getrokken vlas wordt in bossen gebonden en naar de fabriek afgevoerd. De tarwe wordt gemaaid en op hok gezet en enkele dagen later op schelven. Nog weer enkele dagen later, het is inmiddels 30 augustus, wordt de haver aan de hoop gereden en tot graanmijt verwerkt. De tarwe wordt later in september in de schuur gereden en met kleden afgedekt, omdat alle pannen van het dak zijn.. Een onmisbaar attribuut voor het maken van graanklampen is de elevator. Herstelde elevatoren werden in onderdelen door het bedrijf Oldenhuis met 5 tegelijk op de boerderij gebracht en door Haverkamp in elkaar gezet en afgeleverd aan de eigenaren. In die maand september werden zo drie vrachten van in totaal 15 elevatoren verwerkt. Op 23 september wordt een noodleiding voor elektrisch licht voor de paardenstal gemaakt; deze met strobalen dichtgemaakte stal zal zo de winter moeten doorkomen. In de week erop wordt winterrogge gezaaid en hooi op ruiters gezet. In de maand oktober wordt de haver en de tarwe gedorst en de wintertarwe gezaaid. 18 November gaan de paarden 's nachts op stal en moet er een voergang gemaakt worden. Op 3 december 1946 worden de fundamenten van de schuur schoongemaakt zodat het voorjaar Kroniek no. 57, 18e jaargang, 2010/3 De noodwoning

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 36