of meer een uithoek in het werkgebied en ze hadden binnen het kantoor als het ware een status aparte. In 2000 kwam er weer een interne reorganisatie: ze gingen van vijf naar drie afdelingen en de Wieringermeer werd met Zuidelijk Flevoland een afdeling.Daarmee kreeg hij minder tijd voor de Wieringermeer. Glastuinbouw Na 2000 zijn er in de Wieringermeer hele ingrijpende dingen gebeurd. Er moest weer grond verkocht worden in het kader van de motie Zalm. Zalm had geld nodig om de tekorten niet te hoog op te laten lopen. Toen zijn de veertigjarige erfpachtrechten voor een lagere prijs dan die van de pachtgronden verkocht. De pachtgronden zijn evenwel uitgesloten van de verkoop en dat kwam door een verkoopstop van de gronden door de toenmalige staatssecretaris Wouter Bos. Die verkoopstop is tot op de dag van vandaag nog steeds van kracht. Vrij van pacht gekomen gronden kunnen en konden wel verkocht worden. Het beleid ten aanzien van vrij van pacht gekomen gronden is in de periode 1995 tot 2010 ook totaal gewijzigd. De vrij van pacht gekomen gronden werd ingezet om bedrijven te verplaatsen die elders voor projecten van de Staat moesten wijken. Denk daarbij aan projecten als Ruimte voor de Rivier, Ecologische verbindingzones en andere projecten. Een van de laatste maar zeker ook ingrijpendste projecten in de Wieringermeer is het glastuinbouwproject. "De fa. Hiemstra heeft samen met hulp van Domeinen op een ongekend snelle manier de gronden kunnen verwerven. Niet alleen heeft de fa Hiemstra met veel creativiteit dit proces gedaan maar ook de dienst Domeinen. Vanuit onze dienst zijn we vaak tegen de grenzen van de regeltjes opgelopen en dan was er veel takt en behendigheid nodig om transacties tot een goed einde te brengen". Soms heeft hij er zelfs wel eens wat moeilijk van geslapen. Terwijl bij het Randmeer de partijen soms openlijk over elkaar heen rolden, is bij het glastuinbouwproject de zaakzo gegaan dat de gronden op een zeer vlotte manier zonder al te veel gedoe zijn verworven. Daarbij speelde natuurlijk wel een belangrijke rol dat de verplaatste en uitgekochte boeren er financieel niet slecht, lees; 'goed', uitsprongen.... De laatste jaren is er bij de dienst Domeinen veel veranderd. Allereerst bestaat de naam Domeinen niet meer. Sinds 1 juli 2009 heet de dienst RVOB (Rijksvastgoed - en Ontwikkel Bedrijf). "De nieuwe naam kwam doordat Domeinen samen gegaan is met een dienst die juist grote rijksprojecten moest gaan begeleiden". Voorts zijn de regionale directies Zwolle en IJsselmeerpolders samengevoegd tot een nieuwe directie Noord Oost met als standplaats Zwolle. "In mijn beleving een pure achteruitgang voor de Wieringermeerpolder, want de afstand naar het kantoor is wel erg groot geworden". "Ik heb bij Domeinen een schitterende tijd gehad en ik ben met de meest uiteenlopende onderwerpen in aanraking gekomen. Bij bijna alle ontwikkelingen in de polder waren we als grootgrondeigenaar betrokken en ik heb mij altijd erg betrokken gevoeld bij de ontwikkelingen in dit gebied en zeker die van de boerenstand. Als het de boeren goed ging, ging het ons ook goed. Wel stonden we soms zakelijk tegenover elkaar, maar we hadden ook vele gemeenschappelijke belangen". Doordat de dienst Domeinen heel veel grond had, in het begin zelfs bijna alle gronden in de polder, was de invloed enorm. Daardoor had Domeinen ook een verantwoordelijkheid bij de ontwikkeling van het gebied. Je kon niet altijd alleen maar naar de centen handelen; er moest ook wel eens in het belang van het gebied gekeken worden. "Ik ben zeer dankbaar dat ik een spil in dit mooie werk en dit mooie gebied heb mogen zijn. Door mijn pensionering zit mijn taak er nu bij Domeinen, lees RVOB op. Ik verwacht en hoop dat de ontwikkeling van de Wieringermeer voorspoedig verder zal gaan. Ten opzichte van bijv. West- Friesland en de Haarlemmermeer hebben we nog wel een slag te maken!" Ina Hoogenbosch-Glas, met dank aan de heer D. Dooper. Kroniek no. 57, 18e jaargang, 2010/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 30