op een soort goudmijn zaten en kochten op grote schaal hun pachtgrond voor de prijs in verpachte staat met de eerder genoemde verrekenclausule ingeval van verkoop. "Het leek er wel op dat er eerst een schaap over de dam moest zijn voordat het proces op gang ging komen". Toch hebben vele boeren nog lang geleund op het vergrotingsbeleid van de Dienst Domeinen en hebben lange tijd niet in de gaten gehad dat ze met kopen van grond en gebouwen veel meer over konden houden dan met boeren. Eigenlijk is de omzetting van pacht naar eigendom een geweldige verandering, een soort revolutie, in de Wieringermeerpolder voor de boeren geweest. Het denken is er totaal door veranderd. "Mijn kinderen, we hebben er drie, vroegen mij wel eens, toen ze nog klein waren, van "Papa wat doe je eigenlijk? Dan vertelde ik ze een verhaal dat we moesten zorgen voor het beheer van de eigendommen van de Staat in de polders. Dan herhaalden ze de vraag omdat ze het niet helemaal begrepen en ik gaf hun weer antwoord en dan nog snapten ze het niet helemaal. Het was ook moeilijk uit te leggen dat praten mijn job was. Overigens had ik als practicus wel met mezelf een compromis moeten sluiten dat praten nu mijn 'baan' was". Parkeerterrein Een van de dingen die bij het domeinkantoor ook nog een rol heeft gespeeld, is de parkeerruimte voor het domeinkantoor. Deze parkeerruimte is opgeofferd om meer parkeerruimte voor de winkels te creëren en om de Terpweg zodanig te maken dat de snelheid eruit gehaald werd. "Achteraf moet ik wel stellen dat de uitstraling van het kantoor duidelijk achteruit is gegaan met het weghalen van het parkeerterrein. Dat het gebouw het kantoorgebouw voor Hollands Kroon werd, vond ik overigens wel weer prachtig. Het is alleen jammer dat er tot nu geen passende vervolgbestemming is gevonden". In 1992 1993 kwam het besluit om de rentambten samen te voegen. Per 1 januari 1994 ging de regionale directie Domeinen IJsselmeerpolders in Lelystad van start. NOP, Oostelijk Flevoland en de Wieringermeer werden voor de nieuwe directie het werkgebied. De functiebenaming rentmeesterverviel en hij werd adjunct-directeur. Zijn werkgebied bleef wel de Wieringermeer. Na nog een jaar in het Domeinkantoor te hebben gebivakkeerd moesten ze als Wieringermeerders per 1 januari 1995 elke dag de Houtribdijk Markerwaarddijk over om op kantoor te komen. In 1996 1997 kwam ook Zuidelijk Flevoland bij de regionale directie IJsselmeerpolders. De Wieringermeer was gezien de ligging min 27 Kroniek no. 57, 18e jaargang, 2010/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 29