bevuild waren, werd veel schoningswerk aangenomen. Een nieuwe ontwikkeling die zich aandiende was die van de bakkerij-ingrediënten. Het gebruik van sesamzaad en zonnebloempitten in het brood werd steeds populairder. Kremer zette zwaar in op deze activiteiten. Eerst nog voor een deel in samenwerking met Vrijland in Spanbroek, die hetzelfde werk deed, maar op kleinere schaal. Toen het bedrijf van Vrijland door brand verloren ging, nam Kremer de activiteiten en ook het personeel, over. Aan de Industrieweg verrees en nieuwe loods en ook het machinepark werd uitgebreid. Kremer hield de concurrentie op afstand door flink te investeren in voorzieningen omtrent voedselveiligheid en behaalde de vereiste certificeringen op dat gebied. Dit was tot dan toe in de graanwereld nog een zo goed als onbekend aspect, maar voor de afzet van producten naar de bakkerijsector van essentieel belang. Met het inslaan van deze nieuwe richting groeide het personeelsbestand naar ongeveer twintig man. Dit aantal zou niet verder groeien, omdat door de steeds verdergaande Flink investeren Om het tij te keren ging het bedrijf zich toeleggen op het schonen van nieuwe producten. Met de technische kennis die het bedrijf in huis had, konden de bestaande schoningsmachines worden aangepast voor het schonen van ondermeer rijst en pinda's uit China. Ook voor andere producten, die op de een of andere manier bedrijf van zijn vader, die 76 was, overnam. Het is nu twintig jaar geleden, Jan was toen 32. Een winstgevend bedrijf was het toen, mede dankzij de erwten. Dat het jaar daarop de subsidie op de teelt van erwten werd afgeschaft betekende een flinke domper op het bedrijfsresultaat in de eerste jaren na de bedrijfsovername. Er werden geen erwten meer geteeld en de winst van de jaren ervoor sloeg in één keer om in een groot verlies. Kremer stond, met de drie vaste medewerkers Jaap Lont, Henk Konijn en Piet Ebeltjes voor een enorme uitdaging. Positief was dat hij er, samen met Jan Verhulst, in slaagde Timmerman's Graanhandel over te nemen. Door de overname van dit ook Wieringermeerse bedrijf, kon het werk in het zaaizaad worden uitgebreid. 22 Kroniek no. 57, 18e jaargang, 2010/3 Bouwsiloloods naast het bestaande pakhuis Eerst worden de silo's geplaatst, daarna wordt dichtgebouwd

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 24