Mechanisatie was er nog niet. Het eind van de oorlog werd een spannende tijd. Kremer had voedsel voor onderduikers in het pakhuis en kreeg vanuit het verzet de taak om de boeren die aan de Industrieweg woonden te waarschuwen als de polder onder water zou worden gezet. Truus Kremer kan zich nog goed herinneren hoe vreemden uit de stad kwamen onderduiken. Ook de keer dat haar man, samen met dokter Hoogkamer, een nacht in het pakhuis heeft doorgebracht, omdat ze zich onveilig voelden. Er waren die dag mensen doodgeschoten. Door de onderwaterzetting in 1945, werden de woning en het pakhuis weggevaagd. Kremer en zijn vrouw trokken tijdelijk in bij haar ouders op Wieringen. Omdat daar al meer vluchtelingen waren ondergebracht, kwam het goed uit dat ze een woonboot aangeboden kregen bij het Lutjestrand, waar toen nog een haventje was. Herbouw na de drooglegging bleek niet eenvoudig. Bouwmaterialen waren schaars en werden eerst beschikbaar gesteld voor gebouwen waarvan nog een deel overeind stond. Dat was het geval bij de gebouwen die dichter bij de brug in Middenmeer stonden, maar niet bij het pakhuis van Kremer; daar was weinig van over. De stenen van de ingestorte muren zijn stuk voor stuk afgebikt en opnieuw gemetseld. Ook werd dankbaar gebruik gemaakt van beschoeiingshout dat uit het Amstelmeer werd getrokken. In het pakhuis werden twee noodwoningen gebouwd. Eén voor het echtpaar Kremer en één voorde pakhuischef met zijn gezin. Vanaf begin zestiger jaren is, door meerdere malen het pakhuis te vergroten, de opslagcapaciteit regelmatig uitgebreid. De boeren kwamen in plaats van met paard en wagen, voor het eerst met trekker en wagen. Concurrentie Na de oorlog kwam de mechanisatie. Dankzij de Marshallhulp uit Amerika kreeg het bedrijf de beschikking over schoningsmachines voor zaaizaad. De maaidorsers deden hun intrede en dat had tot gevolg dat het graan niet langer op het land bleef tot het droog genoeg was, maar nagedroogd moest worden met warme lucht van kolengestookte kachels. Toen het graan niet meer in zakken maar losgestort werd aangevoerd moesten er grote silo's worden gebouwd. In 1968 zijn de silo's gebouwd die nu nog in gebruik zijn. De belangrijkste activiteit van het bedrijf in die tijd was de schoning van zaaizaden. Het betekende handel door heel Nederland met een aantrekkelijke marge. De boeren maakten gebruik van aangekocht zaad om verzekerd te zijn van raszuiverheid en een goede kiemkracht. In die tijd kwam een 20 Kroniek no. 57, iSe jaargang, 2010/3 Bouw loods Industrieweg 7, t.o. de bestaande loodsen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 22