Het Genootschap VAN VOOR DE GESCHIEDENIS VAN WlERINGERMEER 1 8E JAARGANG 2010/3, NR 57 Hier werd een! A-- BOUWT VOORT.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 1