50 jaar geleden In deze rubriek doen wij verslag van feiten en gebeurtenissen die 50 jaar geleden plaatsvonden in de Wieringermeer. Als bron gebruikten wij de Wieringermeerbode, dus in dit geval die van i960 Naar een spoedige oplossing van het zwembadprobleem Wieringermeer? (30-3-1960) Naar wij vernemen wordt er momenteel hard gewerkt aan een spoedige oplossing van het "zwembadprobleem Wieringermeer" Een crediet is door de Gemeenteraad verstrekt voor het aantrekken van een architect. Hij heeft contact opgenomen met een Duitse Firma die zich in korte tijd naam verworven heeft door het vervaardigen van plastic zwembaden. De voordelen die dergelijke baden bieden zijn vele, de aanschaffingskosten b.v. zijn veel lager dan die van een zwembad met een betonnen bak. Verder is het mogelijk het geheel te voorzien van een plastic dak waardoor men veel minder afhankelijk is van weersomstandigheden. Dit laatste is vooral in een gebied als de Wieringermeer van groot belang. Daarbij komt nog dat men een bad van dit type gemakkelijk kan uitspreiden op vrijwel elk vlakliggend terrein. De mogelijkheid is dus aanwezigdat men desgewenst het bad bij toerbeurt in een der 4 dorpen kan oprichten, waardoor dan ook de netelige kwestie van "de plaats van het bad" vanzelf is opgelost. Bij wijze van proef zal een bad van dit type op a.s. vrijdagmiddag plm. vijf uur zijn opgericht op het bouwterrein voor het Raadhuis te Wieringerwerf opdat men zich kan oriënteren inzake de doeltreffendheid van deze vinding. Dankzij de medewerking van de marine, zullen twee kikvorsmannen dan in het proefbad demonstreren; deze demonstratie duurt tot 6 uur. Verzoek aan de huismoeders Nu de vakantietijd snel naderbij komt en iederzich klaar maakt om er op uit te trekken, gaan ook de bakkers de vrije natuur weer in. Maar stelt U zich nu eens voor als alle bakkers in de polder gelijk vakantiezouden nemen. Alsgevolgisergeen brood op tafel! Wanneer U huismoeders nu hoort dat uw eigen bakker met vakantie gaat, waarschuwt U dan bijtijds de bakker die bij uw buren komt! Die zal U zeker van dienst willen zijn. Maar als U plotseling verlangt dat deze bakker ook bij U aankomt zullen er zeker moeilijkheden ontstaan. Iedere bakker moet immers het aantal van zijn klanten weten opdat er geen moeilijkheden in het productieproces zullen komen. Want hoe moet hij anders bepalen hoeveel brood hij moet bakken? Een bakker wil natuurlijk niet het risico lopen met een hoeveelheid brood te blijven zitten. Daarom huismoeders, houdt hier rekening mee en maakt U het de achterblijvers niet te moeilijk door ze plotseling extra te belasten! Waarschuw dus tijdig de bakker, die U tijdelijk van brood moet voorzien. U kunt van de dank van alle Wieringermeerder bakkers verzekerd zijn. Waarschuwing (6-7-1960) Het leegstaand PTT-gebouw te Middenmeer van de technische dienst moet het wel ontgelden bij de vernielzuchtige jeugd van Middenmeer. De ruiten sneuvelden al spoedig, maar in de afgelopen week drongen zij zelfs door een venster naar binnen en namen een paar Lipssleuteltjes weg van een gloednieuw bureau. Daardoor werd postkantoorhouder Sieperda ernstig gedupeerd. Het is wel zeer waarschijnlijk dat de PTT-recherche zicht met deze zaakzat gaan bemoeien. De ouders van de jongens die dit hebben gedaan, worden daarom dringend aangeraden de sleuteltjes aan de heer Sieperda terug te bezorgen. Nieuws van de Speeltuinvereniging „Wieringerwerf" Het bestuur van de Speeltuinvereniging „Wieringerwerf" streeft er naar dat de speeltuin aan aller verwachtingen zal voldoen. Zo komen er binnenkort een aantal schommelschuitjes, waarin de kleuters zonder gevaar kunnen schommelen. Verder zal er een zweefmast worden opgericht. Doordat de toegangsleeftijd gewijzigd is, kunnen thans ook de kleinere kinderen ongestoord in de tuin spelen. Het toezicht is thans opgedragen aan mevr. De Peinder. Gaarne doet het bestuur alsnog een beroep op alle ingezetenen van Wieringerwerf en omgeving om financieel het werk te steunen door toe te treden als lid of begunstiger. Het lidmaatschap bedraagt f. 0,50 per maand per gezin; inleggeld f. 2,50. Kinderen van niet-leden hebben toegang tot de tuin tegen betaling van f. 0,10 per keer. Men kan zich als lid of begunstiger opgeven bij mevr. De Peinder of bij de penningmeester, de heer A. Braaf Terpstraat 37. Heengaan van Ir. A. Ovinge betekent groot verlies voor Wieringermeer (20-7-1960) Een verkeersongeval maakte vrijdagmorgen, zoals wij reeds eerder meldden, een plotseling einde aan het leven van ir. A. Ovinge, rentmeesterdijkgraaf van het Heemraadschap Wieringermeer. Het ongeval gebeurde 's morgens om 9 uur in de gemeente Bergen op Zoom. Met de heer Nijsing, rentmeester te Zwolle reed de heer Ovinge als passagier mee in een auto, bestuurd door de heer Kluitenaar, rentmeester te Breda. Het gezelschap was onderweg op een excursie - Kroniek no. 57, i8e jaargang, 2010/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 17