sl' M. Arendonk: 5 kleine fotootjes uit serie. Tj. Veenstra: verscheidene krantenknipsels; 5 ex. Wieringermeerbodes uit October 1944; 3 ex Herrijzend Wieringermeerland juni 1946, aug. 1947; foto 20 jaar W'meer 9 sept. 1950; handleiding voor repelen van vlas 1940; Bewijs van renteloos aandeel t.b.v. 't Nut maart 1949; kalender 50 jaar W'meerschool Middenmeer 1932-1982; toespraak meester Boersma en juff. Heyt 4 okt. 1982; persoonsbewijzen van E. Veenstra, R.Veenstra-Veenstra en Tj. Veenstra; oproepkaart inlevering radiotoestellen mei 1943; registratiekaart schade landbouwherstel wegens ontruiming Duitse bezetter; verscheidene papieren t.n.v. E. Veenstra: arbeidsovereenkomst 25 febr. 1932, 23 mei 1932, 31 oct. 1935 en 3 jan. 1938; eedsaflegging bij indiensttreding Openbaar Lichaam 7 jan. 1938; Aanstelling tot opzichter 1 nov. 1935. Alle gevers hartelijk dank! Voor de artikelen in de verkoop verwijzen we u naar de vorige Kroniek Vindt u het ook zo belangrijk dat u begrijpt wat u tekent bij de notaris en weet wat er gebeurt met uw belangrijke documenten? Bij ons staat dit voorop! Marleen Butijn en haar medewerkers staan voor u klaar! Sternstraat 45 1771 AN Wieringerwerf T 0227-592051 E info@notarisbutijn.nl WWW.nOt0riSULltijn.nl Kroniek no. 57, 18e jaargang, 2010/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 11