w Ontvangen artikelen: J. Breebaart en Th. Janssens: notulenboeken auto- motorenclub WSM; artikel Windenergie. Fam. Dijkstra: wandklok uit garage Klare Middenmeer met VW-merkteken Meyhuizen: negatievendoos. Zijlmans: knipselmap: Agriport - Fusie - Oude Zeug - Kroonwaard 2x- Wieringerrandmeer 2x - Kerken 3X- Lelypark DVD van film S. Mansholt door Louis van Gasteren 2009. M. Gouwenberg: foto's RABO-bank Wieringerwerf en Middenmeer, krantenknipsels opening bank en filialen. J. Schievink: aardenwerken pot, bruin (Waddenwijk). P. Jellema: bestek voor herbouw pachterswoning maart 1952; Flevoberichten no. 48 Kavelpadverharding, 1964; Bedrijfsgegevens C 22 1935 Cultuur. D. Kallewaard: prikkeldraadspanner, gewicht. L. van der Giessen: weckketel voor 2 literpot met thermometer. Herstructureringskrant Middenmeer nr. 14 sept. 2010. J. Muller: aardappelkistplankje R.C. Vermunt; foto Oudelanderweg D 70. J. Broekstra: DVD fa. Klare Middenmeer; DVD opening windmolenpark Ulketocht 8 mei 1989. Gemeentegids 2010-2011. R. Riepma: Weekblad De Spiegel 22-4-1950; De polder onder water 1995; De ingebruikneming van Gereformeerde kerk M'meer 21-12-1949; Historie van Ger. Kerk M'meer door K. v.d. Veen 1934-1942. D. Feitsma: Map met gegevens boerderij kavel C21 en C22:1931-1937 door bedrijfsboer K. van Gaaien; o.a. drainageproblemen;Bestek en voorwaarden Het volledig herbouwen van pachterswoningen in W'meer; Flevobericht no. 48 Verharding kavelpaden. Fam. Oostra: Archiefje betreffende boerderij Flevoweg 2, o.a. St. Geschiedschrijving Dronten: Kampen voor een nieuw bestaan 2009. Hist. Ver. Den Helder: 200 jaar Visbuurt 1810-2010. M. de Graaf: Geschiedenis van de Ger.kerk Slootdorp 1930-1939; ULO-klanken 14 december 1956. Linda Koopman: Tussen Duin en Dijk, tijdschrift no. 3, 2010. M. Blaauw: adresseermachine voor wekelijkse folder; inpakpapier met opdruk C. Blaauw - supermarkt. S.W. Pruimboom-Breed: Patroontekenen deel 1 en deel 2; patronenboek 2x; haakpatronenschrift; breipatronenschrift;verscheidene proeflappen; verstellap; sluitingenlap, Huishoudschool Slootdorp. L. de Vries: DVD van sloop RK kerk van de Heilige Geest Slootdorp 2010 De Maaier W'werf: foto in lijstje met soldaten 1940. P. Otten: Tegel directie Flevoland 1-1-1989 H. van Hylckema Vlieg: aardappelkistplankjes met naam 7X Mevr. Dreel-Bierma: foto boerderij Bierma Noorderdijkweg 55 maart 1945; info inundatie door Nico Scheepmakeri7-4-i945; lijst met namen voor dijkwacht, mei 1945. Poldervondsten, magazine nr. 14, 2010. Kroniek no. 57, 18e jaargang, 2010/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 10