Ontvangen artikelen in de afgelopen periode E. Vos: lidmaatschapskaarten, o.a. oranjevereniging, E.H.B.O., ANBO t.n.v. A. Vos. C. Keppel: Medemblik in zonderheid in verband met de Zuiderzeewerken, G.B.W. Huizinga; Phonotypologische beschrijving van de bevolking der W'meer,deel 1 (1940) en deel 2 (1949) L. Kaiser; Statistiek van de W'meerbevolking, 1939, Mr. Dr.J.H. van Zanten; idem exemplaar uit 1949; Driemaandelijkse berichten I935'i937; Het Noorderkwartier, deel 1,2 en 3, proefschrift A.S.M van der Woude J. Broekstra: DVD de Wegwijzer CNS Middenmeer 2010; DVD RK basisschool Titus Brandsmaschool Middenmeer 2010; DVD OBS de Peppel. Middenmeer 2010 N.N.: herstructureringskrant M'meer nr. 13 april 2010 en sept. 2008 Liturgie van herdenkingsdienst4 mei 2010 in RKChristus Koningkerk; clubblad Dorpsver. De Ruimte 35 jaar, 1975-2010; schadeformulier van aangifte schade na 17/4-1945» t.n.v. J. Smit; hemd en vestje A. te Kloeze: krantenartikelen over scholen Middenmeer en Kreileroord S. Temmerman: 2 netverzwaarders; pijllood; pijpenkop, kavel M 26; programma van streekwedstrijd van paarden 18/5-1974 Middenmeer. R. Bakker - van Strien: 8 foto's. H. List: 3 films van ouderenreizen W'meer 1955. Reformatorisch Dagblad: krant van 24 april 2010 met artikel inundatie 17 april 1945. K. Hanse: fotoboekje met foto's van toneelvereniging Fryske Krite en gymvereniging Turnlust 5 jaar. P. Saai: Beloofd Land, verhalen van 6 en 7 maart 2010. A. Zijlmans: Knipselmap van de Oude Beurs; Scholen; Boek: 50 jaar bestuur in Flevoland, Noordoostpolder en W'meer, het Openbaar Lichaam 1937-1987, 50 Jaar actief achter de Afsluitdijk, 1936-1986. Landbouw- en Landbouwcrediet, 1898-1948, geschiedenis Coöp. Centrale Boerenleenbank; Het verborgen verleden, boek geschreven door Eva Vermaat-1986; Rundvee, 1948, standaardwerk veeteelt; VCS, Ver. Coop. Suikerfabrieken, Dinteloord, Zevenbergen en Roosendaal 1958; IMAG, jaarverslag 1978 en 1979. H. Muller-Zijlmans: Groei uit suiker, suikerunie, (Cosun) Huub Surendonk, Deel 1 en 2 van Geschiedenis van de Kath. Land- en Tuinbouwbond LTB 1915-1945, en 1945-1990. R. Kooien: krantenknipsel Wieringerrandmeer 29 april 2010, Volkskrant. A. Meijerink: Herinneringen aan pastor Lalleman 2010. D. Dooper: verscheidene stukken van Rentambt Wieringermeer, o.a. jaarverslagen, nieuwsbrieven; stukken betreffende het Waterschap Hollands Kroon; 6 portretten van de rentmeesters/dijkgraven; stukken over Wieringerrandmeer. Plattegronden Wieringermeer met info; grote kaart van Wieringermeer; Ingelijst gedicht, voorgedragen bij onthulling standbeeld de Maaier O. Smit: weckfles 1961, gevuld. Archiefstukken van HMvL en LTB. A. Maris: doosje van luchtbukskogels van Ijzerhandel Dekker, Middenmeer. M. de Graaf: krant de Meermin, juni 1968. G. Schenk: diploma Lagere Landbouwschool van J. Schenk 1955; 50 Jaar Prot. Chr. Onderwijs in W'meer. Kroniek no. 56, 18e jaargang, 2010/2 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 9