Mededelingen Oud spul, oude glorie (Een interessant initiatief) Wie kent ze niet, de mensen die met een onvoorstelbare passie bijna al hun vrije tijd besteden aan het repareren en conserveren van oude ploegen, strijkijzers, trekkers, boeken, paardentuigen, enz, teveel om op te noemen. Als je zo iemand ontmoet en het gesprek komt op hun verzameldrift dan raak je onwillekeurig ook in de ban van die wondere materie uit een ver verleden; spullen die in duistere hoeken van een zolder bivakkeren of rijp lijken voor de schroothoop. In onze polder ligt nog veel uit het verleden verborgen. En in onze polder wonen gelukkig ook nog veel mensen die de waarde van die zaken weten te waarderen. Een van hen is Gerrit Roza, rustend pootgoedteler, tuinliefhebber en iemand die in zijn jonge jaren nog achter de paarden heeft gelopen en nu een lege schuur heeft. Hij zocht contact met het Genootschap. Hij had een plan. Hij stelde voor om zijn gestaag groeiende verzameling in die schuur tentoon te stellen. Hij wilde zijn verzameling laten zien en andere verzamelaars en verzamelingen er bij betrekken. Allemaal materiaal dat onderdeel is van de Geschiedenis van Wieringermeer. Dinsdag 13 juli kwam een groep verzamelaars naar het Genootschapshuis: G. Roza, W. van Dam, R. Haverkamp, D. Troost, G. Visser, E. Slabbekoorn, Th. Janssens, N. Schouten, K. Klok. Een eerste inventarisatie leerde dat ze samen vele honderden items in bezit hebben; uiteenlopend van stoven tot Lanz-Bulldoggen, van spanriemen tot zelfbinders. Kortom een bewonderenswaardige collectie. Uit het gesprek bleek ook de wil om samen de aangeboden ruimte te benutten, om tot een samenwerkingsverband te komen. Ondertussen is de groep al op locatie aktief. Het Genootschap steunt het initiatief. Verzamelaars en liefhebbers gezocht ledereen die dingen (ook huishoudelijke zaken zijn welkom) heeft die in een dergelijke verzameling passen wordt verzocht zich te melden. En al de mensen die willen helpen bij het onderhoud, het registreren, het exposeren en bij het ontvangen van bezoekers kunnen zich ook aanmelden bij het secretariaat van het Genootschap: 0227 501292, of rechtstreeks bij Gerrit Roza. 0227-601215 Namens het Genootschap, H. Roelofsen en R. Kooien. Vrijwilligers gevraagd voor het digitaliseren van foto's, dia's en films Kortgeleden is de nieuwe scan-apparatuur geïnstalleerd. Een groep gulle gevers maakte die aanschaf mogelijk. De wens om een goede en snelle scanner in bezit te krijgen bestond al lange tijd. In de loop van de jaren is namelijk de verzameling beeldmateriaal bij het Genootschap geweldig gegroeid.. Een verheugende ontwikkeling, dat zeker, maar het zien van 4 Kroniek no. 56, 18e jaargang, 2010/2 EKKIAAE's HAKPI.OEG.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 6