Van de redactie Lotuswokplaza wok restaurant WOKKEN GRILLEN OP Z'N 3EST www.lotuswokplaza.nl Deze Kroniek is gepland voor de maand augustus. Op zich een mooie maand ware het niet dat het ook vakantiemaand is. Dat betekent dat onze drukker, die op een of andere manier aan de schoolvakanties is gebonden, pas halverwege augustus beschikbaar is. Het ziet ernaar uit dat augustus wel gehaald wordt, maar dan wel in de tweede helft van de maand. Misschien moet dat in de toekomst wat anders geregeld worden. In deze uitgave treft u weer de nodige artikelen aan over het verre verleden (wat heet) van de polder, maar ook een bijdrage over een bedrijf dat nog steeds actief is in de Wieringermeer. In de fotorubriek een reactie op de vorige aflevering en een nieuwe foto met de vraag aan u om daarop te reageren. Wat dat laatste betreft: reacties op zaken die in de Kroniek aan de orde komen zijn altijd van harte welkom. De redactie vraagt zich wel eens af hoe de verhalen en rubrieken bij u overkomen. Je hoort wel eens een opmerking in de trant van: "Dat was een interessant artikel laatst in de Kroniek", maar hoe denken anderen daarover? Misschien wil de abonnee wel eens iets lezen over een onderwerp, waar we zelf nog niet opgekomen zijn ofHoe dan ook, een reactie of opmerking van uw kant zien we graag tegemoet. Waar ik nog wel even nadrukkelijk de aandacht op wil vestigen is de rubriek "Mededelingen", op de volgende bladzijde. Verscheidene oproepen worden daarin gedaan om zich ergens voor op te geven of ergens aan mee te doen. Lees deze mededelingen, denk er eens rustig over na, en neem een beslissing. Het bestuur wacht uw reactie af. Namens de redactie, Pier Montsma **AfhaaI en catering ook mogelijk** Ir. Smedingplein A- 1 771 AC Wieringerwerf Tel. 02.2.7 601636 Kroniek no. 56, 18e jaargang, 2010/2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 5