slechts licht gewond. Toen de postbesteller van Kreileroord en omgeving, de heer v.d.Beek, woensdag j.l. in de woedende orkaan slechts moeizaam zijn plicht kon vervullen, verraste de heer G. van Gaaien hem door hem een lift aan te bieden in zijn auto. Veilig, vlug en voordelig voor PTT kwamen de poststukken toen op hun bestemming. Een woord van hulde voor deze pachter-PTT-supporter is zeker op zijn plaats." Advertentie: Huismoeders van Middenmeer en omstreken. Wij komen ELKE WEEK op de beurs met een grote collectie fruit en groente, "het Fruitman netje Stichting van een kinderspeeltuin (11 februari i960) Het voorlopige comité dat zich heeft belast met de voorbereidingen voor de stichting van een speeltuin in Middenmeer schreef een vergadering uit om met belangstellenden over de plannen van gedachten te wisselen. Van de 380 leden kwam wel een zeer minimaal aantal opdagen. Toch heeft het voorlopig comité besloten om aan Ben W te verzoeken een terrein disponibel te stellen, nadat de raad hieraan haar goedkeuring heeft gehecht. Van de aanwezige gelden, ruim f.500, zal het speeltuig worden aangeschaft. Wel doet het comité een beroep op alle inwoners om nog iets bij te dragen zodat sterk en roestvrij materiaal kan worden gekocht. Het plan is om reeds omstreeks mei de speeltuin te openen. Het ligt in de bedoeling de speeltuin alleen open te stellen voor kinderen tot 12 jaar Ingezonden brief: Wij en de Nozemjeugd U zit waarschijnlijk nu bij de warme kachel uw krantje te lezen, maar heeft u wel eens nagedacht over de jeugd hier in de Wieringermeer? We lezen steeds maar over baldadigheid en ja zelfs in onze dorpen is dit het geval. Nu zegt U misschien, dat dit nozemstreken zijn. Maar dat is niet zo; Het is gewoon de leegte die de jeugd tot baldadigheid brengt. Verveling is voor hen de grootste handicap,waarom vervelen zij zich? Om 8 uur 's avonds begint thuis de televisie en Uw zoon of dochter mogen dan niets meer zeggen. Zij gaan de deur uit, maar waarheen? Vaak wordt verteld naar een vriend of vriendin. Vele ouders mogen dit ook wel aannemen, maar wat als de jeugd de straat op gaat Vooral zullen zij zich amuseren met hen die om de baldadigheden boos worden en de boosdoeners achterna gaan. Dit is echter wel te voorkomen door jeugdwerk. Hiervoor is echter geen leiding te vinden, want zo zegt men, ieder moet voor zijn eigen kinderen zorgen. Maar weet U, dat wij om jeugdleiders en leidsters zitten te springen. Geef daarom enkele vrije uren voor dit werk Een of twee kunnen het niet alleen opknappen. Ook zij moeten het naast hun gewone dagtaak doen. We zijn hier nog niet zo gelukkig als in andere gemeenten waar voor dit alles beroepsmensen kunnen worden aangetrokken. Help ons daarom door Uw adres bij de redactie op te geven, wij hopen op veel commentaar en veel adressen. Kreileroord. Een Jeugdleider. Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit De komende fancy fair der W.Meerfanfare op 25 26 en 27 februari schijnt een der grootste evenementen van dit seizoen in de polder te worden. Dat men overtuigd is van het blijven voortbestaan van deze muziekvereniging werd bewezen door het grote aantal cadeaux dat voor deze fancy fair beschikbaar werd gesteld en meer dan duizend artikelen omvat. De fair wordt geopend door burgemeester Omta Men zal daarte zien krijgen een schiettent, een rad van avontuur, spijkers slaan,een Hamburgse lotentent een rad met kinderattracties, sjoelen, dubbeltjes werpen, touwtjes trekken, ezeltje prikken, en er is een waarzegger Tot een der rustpunten behoort de theetuin op het grote toneel, waar een aantal meisjes de bezoekers onderleidingvan Mevr.Kok zullen laven In de onmiddellijke nabijheid daarvan speelt een enthousiast orkestje.' Koninklijk geschenk voor Kreileroord (5 maart i960) Van het bedrag van een millioen gulden dat H.M Koningin Juliana bij haar vijftigste verjaardag ontving als nationaal geschenk zal een deel bestemd worden voor het clubhuiswerk. Hiervan zal f.11.000 ten goede komen aan het dorpshuis te Kreileroord. Al zullen eerst de bouwplannen definitief moeten vaststaan alvorens het bedrag wordt gestort, voor Kreileroord betekent deze vorstelijke schenking een belangrijke stap in de goede richting. Kroniek no. 56, 18e jaargang, 2010/2 40

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 42