SCHAGEN 13 In Kroniek 55 stond een foto van twee dames op de fiets in de modder. Hannie List-in 't Veld herkende de vrouw met de zonnebril, zij is Marie v/d Linde, geboren Braad. Ze woonde met haar man Jan op Hoeve Voorne aan de Alkmaarseweg 10 (C26). Dit gezin had drie kinderen: Jannie (adres in Achterhoek onbekend), Leen (naar Amerika vertrokken) en Jan (adres onbekend). Het is dus niet gelukt de naam van de tweede persoon te achterhalen. De twee vrouwen staan voor de boerderij van Boer aan de Alkmaarseweg 31 (D48), die nu niet meer bestaat. Het verkeersbord stond op de kruising van de Groetweg-Alkmaarseweg, toen nog vlak bij de boerderij van Boer, zo'n beetje voor de dubbele arbeiderswoning waar o.a. de fam. In 't Veld woonde. Uit de boerderij van Boer steken twee pijpen wat wil zeggen dat er in de oorlog twee gezinnen onderdak hebben gevonden. Bijgaand nog een foto van het verkeersbord, met leden van de fam. In 't Veld, staande op het hekje onder het bord. Frans in 'tVeld vertelt nog het volgende: De aansluiting van de Groetweg op de Alkmaarseweg is in de loop van de jaren verscheidene keren veranderd. Ook het traject van de Alkmaarseweg zelf is aangepast; vroeger liep voor de boerderij van Boer een trekkerpad langs. De begroeiing langs de weg waar het verkeersbord tussen stond is na de onderwaterzetting opgeruimd zoals zoveel struiken en bomen hettoen niet gered hebben. SL00^P|,' Ö05 Kroniek no. 56, 18e jaargang, 2010/2 Alkmaarseweg ter hoogte van de fam.ln 't Veldt; het trekkerpad voor de huizen langs is goed te zien WiERIN&Ef WAARD - ANNAPAULOWNA 15 K0LHORN 5, 37

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 39