De uitreiking van een Yad Vashem-onderscheiding toenemend anti-semitisme, werd de medaille van de Rechtvaardigen onder de Volken uitgereikt aan Marijke van derMeer-Gaalswijk, dochter van Jan en Catharina Gaalswijk. Ook aan enkele anderen werd, eveneens postuum, deze erepenning uitgereikt. In totaal zullen 5 nieuwe namen worden gegraveerd in de eremuur in de "Tuin der Rechtvaardigen", bij Yad Vashem te Jeruzalem, uit dankbaarheid voor het verbergen van joodse burgers in de oorlog. In haar dankwoord sloot Marijke van der Meer met de volgende woorden af: "Mijn grootste wens is dat zowel de moslims, die zeggen de God van Abraham te belijden, als de joden, die de God van Abraham, Isak en Jacob belijden, en de christenen, die zeggen ook Christus daarbij te belijden, ooit nog eens met elkaar door een deur kunnen gaan, elkaar kunnen respecteren en met elkaar goed kunnen samenleven, al lijkt het op dit moment nog een utopie". (PPM) Op de Catharina-hoeve van de familie Gaalswijk aan de Oosterkwelweg verbleven in de oorlog nogal wat onderduikers. Een van die onderduikers was een joods meisje dat de oorlog overleefde, maar de meeste herinneringen aan die tijd min of meer wegstopte, ook al omdat haar vader had verboden ooit nog over de oorlog te praten. Pas vele jaren later kwam het besef hoe bijzonder die situatie was geweest en de behoefte om uiting te geven aan haar dankbaarheid tegenover Jan Gaals-wijk en Catharina Gaalswijk-van der Dussen, beiden reeds overleden in de 70-er jaren. Dus werd een aanvraag ingediend bij Yad Vashem, het Instituut ter Herdenking van de Martelaren en Helden, voor een postume onder scheiding. Op woensdag 7 juli 2010 vond een ceremonie plaats in de synagoge van de Liberale joodse Gemeente te Amsterdam. Na enkele toespraken van vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap, waarin o.a. werd gewaarschuwd voor een 5>jr ju UrurJ iUutiiu uu 135 JAN CATHARINA M. GAALSWIJK-VAN DER DUSSEN wjï-.s f'JjJ 33 Kroniek no. 56, 18e jaargang, 2010/2 Op de foto van l. naarr.: Joke Moëd-Reiss van de Israëlische ambassade, Marijke van der Meer, burgemeester Leegwater en Elly Sijes-Krukziener, voorlichter van de ambassade van Israël; geheel rechts op de foto zit de voormalige onderduikster van de familie Gaalswijk 'a -W-wsf I «Us» JF .{vni?

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 35