het vaandel. De oorspronkelijke activiteiten vormen nog steeds de basis van het bedrijf, maar daarnaast is Beentjes de laatste jaren steeds actiever op de industriële markt, met name voor de farmaceutische industrie en foodbranche. Samen met een aantal zusterbedrijven, waaronder BEVO BV, dat complete kantoor- en projectinrichting verzorgt en een bouwbedrijf gevestigd in het Belgische Lanaken, is het bedrijf uitgegroeid tot een betekenisvolle partner in de bouw. Veranderingen Sjaak Beentjes (49) kwam als jochie van zes met zijn ouders naar de Karei Doormanstraat. Veertien jaar later ging hij werken in het bouwbedrijf. Sjaak: „Er was volop werk in de grond -, weg- en waterbouw. Vergeleken met nu Tegenwoordig zitten er meestal niet meer dan twee man op een auto. Hoewel de huidige directeur de bouw bestempelt als een voornamelijk traditionele en weinig innovatieve sector, kwamen er toch wel veranderingen. Kunststofleidingen bijvoorbeeld namen de plaats in van gresbuizen. Betonbuizen kunnen worden voorzien van een beschermende binnenzijde om ze te beschermen tegen de nadelige invloed van agressieve stoffen die erdoorheen gaan. Persrioolgebouwen kwamen er, met relatief kleine-diameter-leidingen onder hoge druk waardoor een hoge doorvoercapaciteit ontstaat. Veel is ook veranderd op het gebied van de regelgeving. Beentjes is al ongeveer 15 jaar lang VCA2 gecertificeerd, de zwaarste certificering op het gebied van veiligheid. Een was er veel minder materieel. GPS en digitale middelen waren er nog niet. Graven gebeurde nog met de schop, want minigraafmachines en shovels waren erooknognauwelijks.Zaten er boomwortels in de weg dan gebruikte je een bijl. Het was normaal dat 's morgens een man of zes met een bus werd opgehaald en 's avonds weer werd thuisgebracht. dodelijk ongeval herinnert Sjaak zich uit zijn schooltijd. Een jongen viel door het dak heen. Een vreselijk drama. Sinds die tijd zijn er geen ongelukken meer gebeurd. Door sterke verbeteringen van arbeidsomstandigheden kan het bedrijf bogen op een laag ziekteverzuim. Kroniek no. 56, 18e jaargang, 2010/2 Reconstructie riool en straatwerk Brugstraat •ddenmeer 2000 31

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 33