„In 1963 kwam ik bij mijn broers in de zaak. Ik ging mede overstag doordat een kennis van Gemeentewerken in Heemskerk me erop had gewezen dat Gebroeders Beentjes veel meer werk zou kunnen binnenhalen als het bedrijf over kennis van bouwkunde en betonconstructies zou beschikken. Ondanks de goede start van mijn broers, was op het moment van mijn instap de orderportefeuille niet groot. Om die reden schreven we in 1964 in op een werk in de gemeente Wieringermeer, ook al was 60 kilometer afstand in die tijd behoorlijk groot. We bleken de laagste inschrijver en kregen het werk gegund. En zo startte ik in die tijd als uitvoerder in Wieringerwerf, waar ik vanwege de afstand al snel naartoe verhuisde." Rijtjeshuis De eerste klus in de Wieringermeer omvatte drie bestekken: de aanleg van riolering, het bouwrijp maken van het betreffende terrein en het aanleggen van een parkeerterrein. Jaap Beentjes regelde de werkzaamheden vanuit zijn rijtjeshuis in de Karei Doormanstraat in Wieringerwerf.„Van het een kwam het ander", zo omschrijft de voormalige directeur de gestage, maar succesvolle groei van de nevenvestiging van Beentjes in de gemeente Wieringermeer. Naast werkzaamheden op het gebied van grond-, weg- en waterbouw kwamen er ook opdrachten voor renovatie en onderhoud van woningen. Toch werd er ruim tien jaar lang nauwelijks geïnvesteerd in de vestigingte Wieringerwerf. Benodigd materieel werd overgebracht vanuit Heemskerk, waar ook de werkzaamheden gewoon doorgingen. ScheLphorst Wegens de groeiende werkzaamheden en goede contacten in de Wieringermeer besloten de ondernemers in 1976 om het serieus aan te pakken en te investeren in een eigen timmerwerkplaats. Beentjes: „Die keuze werd mede ingegeven doordat we een aantal medewerkers hadden overgenomen van aannemersbedrijf Kingma uit Slootdorp. Dit bedrijf ging in 1976 sluiten. Vanaf dat moment gingen we ons naast grond-, weg en waterbouw ook richten op burgerlijke- en utiliteitsbouw. Als locatie voor de werkplaats kozen we voor het toen nog nieuwe industrieterrein Schelphorst in Wieringerwerf. Wij waren de eersten die zich in 1977 op dit Kroniek no. 56, 18e jaargang, 2010/2 Funderingswerkzaamheden Alkmaarse brug in 1990 29

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 31