iJM Aannemingsmaatschappij Gebroeders Beentjes groot gegroeid in de Wieringermeer De basis voor bouw- en aannemingsbedrijf Beentjes werd gelegd in i960 toen vier broers besloten een aannemingsmaatschappij in de grond- weg- en waterbouw te beginnen. De toenmalige uitvalsbasis van de ondernemende stratenmakers was Heemskerk. De gebroeders Beentjes konden op het gebied van betonconstructies en bouwkunde echter nog wel wat specialistische kennis gebruiken. Een vijfde broer, met een hogere technische opleiding, bracht uitkomst: Jaap Beentjes. Hij blikt terug op bijna een halve eeuw Beentjes in Wieringerwerf. GEMEENTE WIERINGERMEER DIENST VAN GEMEENTEWERKEN Kroniek no. 56, 78e jaargang, 2010/2 Geopend: op maandag van 9-12 en van 18.30-20.00 uur; op dinsdag l/m vrijdag van 9-12 uur. BUREAU RAADHUIS WIERINGERWERF - TELEFOON (02272 334 Aan de Firma Gebr. Beentjes, Van der Ploegstraat 43, Heem s k e r k» UW BRIEF VAN UW KENMERK: onderwerp: Bestekken 170, 171 en 173, ONS KENMERK: 1728 WIERINGERWERF, DATUM: 23 juli 1964. Namens het gemeentebestuur draag ik u hierbij op het uitvoeren der werkzaamheden, omschreven in bovenvermelde bestekken, namelijks 1Het maken van riolering en bestrating van de Karei Doormanstraat te Wieringerwerf met bijkomende werken (perceel l) 2, De reconstructie van de Verbindingsweg te Wieringerwerf met bijkomende werken (perceel 11)5 3» Het maken van riolering en bestrating en het bouwrijp maken van een gedeelte industrieterrein nabij de Nieuwesluizerweg te Slootdorp (perceel III), voor het bedrag uwer inschrijving d.d. 10 juli 1964, groot f. 77.500,—, De overeenkomst van aanneming zal u door het gemeente bestuur ter tekening worden aangeboden. Ik verzoek u op 3 augustus 1964 met de uitvoering der werk zaamheden te beginnen, overeenkomstig de aanwijzingen van de heer Groeneveld. De directeur v gemeentewerken, H. Hbekstra) S/G De eerste opdracht voor Beentjes in de Wieringermeer 28

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 30