randpolders kwamen er 6 wagens: 3 wagens van Clay en 3 wagens van Geertsema. Ook de mensen uit Kolhorn die ons geholpen hadden de schepen te laden kwamen weer opdagen. Bram ging het ene schip lossen en ik het andere met ieder wat mannen erbij. Zoveel mogelijk werd eerst alles op de wal gezet en dan op de wagens. Toen de zes wagens grotendeels geladen waren kwamen Jan en Egbert en Kees met onze eigen twee wagens en paarden, die op goed geluk naar Kolhorn waren getogen om ons op te zoeken. Daar we toch wagens te kort kwamen was dit een uitkomst. Alle wagens werden volgeladen alle met goede vracht. Jimminks trekker werd nu gehaald en voor 6 wagens die achter elkaar gekoppeld waren, gespannen terwijl voor de 2 andere onze eigen paarden werden geplaatst. Jan en Bram met de overige helpers gingen met de trekker mee. Egbert en Kees gingen met de paardentractie op stap. Alles ging op stap naar Benningbroek. Een succesvolle tocht! Zelf reed ik nu naar Nieuwe Sluis om te zien hoe het met de ene koe en merrie met veulen ging. Ook hier was alles in de weer om te redden. Na het een en ander geregeld te hebben met Dam die een noodwoning bij Nieuwe Sluis bouwde, ging het weer zuidwaarts naar Benningbroek, waar ik juist tegelijk met de trekker arriveerde. De vlucht en de redding was volbracht: 2/3 tot 3/4 van onze bezittingen was gered. Van 6 gezinnen was alles wat maar mogelijk was gered, in totaal 14 wagens en een trailer vol. We waren geslagen, doch niet verslagen. Wijzelf, met al ons hebben en houden, zijn bij onze uittocht uit de polder, geheel niet gecontroleerd, daar waren zeker drie gevaarlijke personen bij. Wij hebben slechts één Duitser met geweer op de schouder zien Kroniek no. 56, 78e jaargang, 2010/2 Bram van Duinen roeit naar de ondergelopen "Zonnehof' (foto fam. Haverkamp) Bert Haverkamp op het dak van zijn huis (foto fam. Haverkamp) 22

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 24