LANDBÖUWTRACTOR AUTO of MOTORRIJWIEL Uit de Flevobode van januari 1946 LANDBOUWERS UIT DE WIERINGERMEER DOET HET NU GOED Koopt uw KIEMBAKKEN GEWOLMANISEERD. LISSESCHE KISTENFABRIEK. GEVRAAGD VASTE ARBEIDER Kroniek no. 56, 18e jaargang, 2010/2 Geen i-otting, geen schimmel, veel langer levensduur. üLxtra kosten sleeïxts 11 cent per stuk voos: model Voorlicli fcingsdienst. VERT. 1*. 3. KOOPMAN, AVENHORN A 93 TELEF. 38. voor terstond of 1 Maart een kunnen melken en met paar den omgaan. Woning bescla. G. DOPPENBERG, Stroe 26, Wieringen. DE WATERWOLF VERDREVEN. jJank aan het personeel der gemalen. Woensdag j.l. had het bedienend personeel van de gemalen Lely en Leemans zich te Medemblik in de groote hal van de Lely verzameld waar het werd toegesproken door den Dijkgraaf van Wieri%germeer, die na mens het polderbestuur hen allen dank bracht voor het vele en zware werk door hen verricht bij het ten tweede male droogmalen van den polder. Spr. schetste de moeilijkheden waarmede men te kampen heeft ge had, doch niets heeft het personeel der gemalen in hun ijver kunnen rem men „De Wieringermeer moest droog!" Namens het College van Dijkgraaf en Heemraden deelde hij mede dat aan het bedieningspersoneel van de Lely en Leemans een gratificatie van een maand salaris zal worden toege kend. De werktuigkundig ambtenaar D. P, Luyt sprak namens het personeel en dankte den Dijkgraaf voor zijn woorden en het college van Dijk graaf en Heemraden voor de gratifi catie, doch hij wees er op dat men slechts zijn plicht had gedaan, de plicht om de polder weer op te bouwen. Bestelt, de U toegewezen bij J. W. Cremetrs. U kent onze Service. J. W. CREMERS, Wieringermeer, tijd. Aarts- wond, Tel. 318, Spanbroek. MÏDDENMEER. De landbouwer S. uit Midden- meer reed vorige week met paard en wagen op den Waard weg, na bij het bedrijf van Breebaact in de richting Kolhorn, toen een hem achterop rijdende auto, door tot nu toe onbekende oorzaak, den wagen ramde, met gevolg dat de Heer S. van den wagen slingerde. Met een hoofdwonde en zware pijn in het bovenbeen werd de Heer S. per auto naar den dichtst- bijzijnden dokter vervoerd. Döor het personeel van de Lely was een fraaie wandversiering aange bracht, bestaande uit enkele voorstel lingen betrekking hebbende op den ramp en de droogmaking van den polder, waaronder aan de linkerzijde I de woorden „17 April 1945, oorlog en geweld, vernieling f" En ter rech terzijde: „11 December 1945, oorlog en arbeid, vernieuwing

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 18