geweest hoor", voegt mevrouw Bergmans toe. „We hebben zelfs deurwaarders op de stoep gehad!" De Vereniging tot Behoud van Gasbronnen in Noord-Holland heeft in 2003 het boek "Gasbronnen in Noord-Holland" uitgegeven. Het rijkelijk geïllustreerde boek beschrijft de geschiedenis van de gasbron van 1895 tot heden. De technische aspecten van de gasbron en de diverse toepassingen van gas worden er uitgebreid in beschreven. Ook de juridische langs de sloot van zijn erf staat de gasbron. Een borrelend geluid geeft aan dat de tank volledig is gevuld met gas. Overtollig gas ontsnapt. Het water dat continu uit de bron stroomt vindt zijn weg naar de waterbergingsplas die is gegraven in het kader van compenserende waterberging in het kassengebied. Voor beregenen van de gewassen bleek de 40 meter diepe bron te zout. Daarom liet Bergmans op een andere plek een nieuwe bron slaan op dezelfde diepte. Deze leverde wel geschikt water voor de gewassen. Bergmans gebruikt het brongas voor de open haard in de huiskamer. Als de vlam in de haard brandt gooit hij hout op het vuur. Aan het plafond hangt een gaslamp van het type dat voorheen in elk vertrek, ook in de schuur en de stal, te vinden was. Omdat de gasbronnen sterk in aantal zijn afgenomen is het moeilijk om aan onderdelen te komen. Originele kousjes voor de lampen worden dikwijls vervangen door geïmproviseerde exemplaren. Met voldoening kijkt Bergmans terug op de periode waarin hij zich inzette voor de belangen van de gasbronhouders. Ondanks dat er een belang was voor veel boeren kreeg de vereniging geen enkele steun van de landbouworganisaties in die tijd. „Ze meenden dat we geen enkele kans hadden. Bovendien zaten er ook bestuurders van de landbouworganisaties in het bestuurvan het Heemraadschap". „Het is een heel gevecht strijd om de bronnen te behouden komt aan bod. Tegenwoordig heeft de vereniging een soort waakhondfunctie, volgens Bergmans. Maar er blijven altijd wel zaken waar ze mee aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld het feit dat in de Wieringermeer nog wel een extra waterschapsheffing geldt van 75 euro per jaar terwijl dat in de Beemster niet het geval is. Bronnen: - Artikel in Stromingen 7, nummer 2 door Arie Obdam en Piet Cleveringa - Werkstuk Irene Biesheuvel. - Gasbronnen in Noord-Holland door Douwe Bartstra Kroniek no. 56, 18e jaargang, 2010/2 Hij brandt! 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 16