aansteker erbij en hij brandt. Eerst nog geel, maar al gauw vuurrood wat duidt op een goede werking. „Afgelopen winter hebben we de centrale verwarming niet veel nodig gehad. Aanvankelijk douchten we ook nog op brongas maar dat hebben we veranderd. Aardgas blijkt toch een betrouwbaarder brandstof voor een lekkere warme douche". Voor Robert is het gebruik van brongas een hobby. Hij heeft een kacheltje voor de gezelligheid. Door onderhoud te gaan doen aan de tank denkt hij de opbrengst van de bron echter wel te kunnen verhogen tot anderhalf maal de huidige opbrengst. De opbrengst nu is ongeveer anderhalve kuub gas per dag. Eén kuub brongas staat gelijk aan tweederde kuub aardgas. Er zit minder energie in. Een Strijd tot behoud Een autoriteit op het gebied van gasbronnen in de Wieringermeer is Piet Bergmans. Bergmans (78) was bestuurslid van de Vereniging tot Behoud van de Gasbronnen in Noord-Holland. Hij woont samen met zijn vrouw aan de Medemblikkersluisweg. In de bomensingel komt uit de grond en via een soort douchekop sproeit het omwijd. Het gas scheidt zich af van het water en verzamelt zich in de tank. Des te meer gas zich ophoopt, des te hoger komt de kap. Tot maximaal ongeveer twee meter boven de grond. Nu hij niet meer omhoog komt, komt er ook bijna geen water meer uit." Het gewicht van de tank plus de tegels bepaalt de gasdruk. Als je meer tegels op de tank gooit, verhoog je de gasdruk in huis. Tegelijkertijd verhoog je de tegendruk voor de bron. Het werkt als communicerende vaten. Met een slang die bovenop de kap is bevestigd wordt het gas via een leiding afgevoerd naar huis. De leiding loopt iets op, zodat de resterende hoeveelheid vocht, door middel van een T-stuk, terug kan stromen richting de bron en naar de sloot. Het uiteinde van de afvoerleiding bevindt zich ongeveer 30 centimeter onder water om voldoende tegendruk te geven aan de gasstroom. Hoewel er in elk vertrek van de woning een minuscuul gaskraantje uit de wand steekt, is in huize Kielstra het brongasgebruik inmiddels beperkt tot de woonkamer. Met zichtbaar genoegen demonstreert Robert het gaskacheltje. Kraantje open, even de Kroniek no. 56, 18e jaargang, 2010/2 Het gaskacheltje brandt Ada Bergmans steekt de gaslamp aan gemiddeld gezin gebruikt ongeveer 1600 kuub aardgas per jaar. De opbrengst van de gasbron kan worden geschat op 30 procent van het totale gasverbruik. Lang niet al dit gas wordt benut. Het gas dat niet wordt benut verdwijnt in de atmosfeer wanneer de tank vol is. 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 15