Evenals in oudere droogmakerijen als de Beemsteren de Haarlemmermeer werden in de begintijd van onze polder bronnen geslagen. Het water werd, als de kwaliteit het toeliet, gebruikt als drinkwater en voor beregening van gewassen. Op de plaatsen waar het water gas bevatte werd een gasbron gebouwd. De bron leverde de energie voor warmte en licht. In 1937 telde de Wieringermeer 80 bronnen, rond 2000 nog 50. Gasbronhouders hebben in de negentiger jaren juridische strijd moeten voeren om de bronnen te behouden. Ze zouden, vanwege het zout en fosfaat in het uitgeslagen bronwater, milieuvervuilend zijn. De Nederlandse Gasunie en het elektriciteitsbedrijf hadden er ook belang bij dat de gasbronnen werden verboden. Omdat de gebruikers torenhoge heffingen opgelegd kregen, soms wel duizenden guldens per jaar, zijn veel bronnen gesloten. Het waterschap heeft, nadat een wetenschappelijk rapport van de universiteit van Wageningen over de watervervuiling door de bronnen, door de vereniging met succes is aangevochten, de heffingen moeten intrekken. Temidden van het Agriportgebied woont Robert Kielstra. In het dagelijks leven houdt hij zich bezig met de energievoorziening voor de glastuinbouwbedrijven. Innovatie op het gebied van energieopwekking en -verbruik is zijn specialisme. Toen Robert met zijn partner aan de Agriport (voorheen Oudelanderweg) ging wonen, was bij de boerderij een gasbron actief. Hij besloot het gas dat opborrelde boven de sloot te gaan benutten voor verwarming van de huiskamer en voor de warmwatervoorziening. De oude, ietwat verwaarloosde bron, vormt een schril contrast met de warmtekrachtkoppelinginstallaties en torenhoge energieopslag op iets meer dan een steenworp afstand. „Begin juli heb ik er een aantal tegels opgegooid", zegt Robert, wijzend naar de stenen put met koepelvormige tank in de kant van de erfsloot. „Ik doe dit om te voorkomen dat de bron te veel gas gaat produceren terwijl ik het nu niet nodig heb. Door nu te voorkomen dat de tank meer dan een meter omhoog komt hoop ik komende winter juist extra gasopbrengst te hebben. De werking is namelijk als volgt: Het water Hotocei» Sloot Kroniek no. 56, 18e jaargang, 2010/2 V!<: Sproeier |*4 4 »f Gi: CRWjgtsK wiiitr B'önpif ?V Doorsnee van een brongasinstallatie Con Ua ëüwh; n 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 14