T. van der Linden: fles wijn, gebotteld in W'meer Molenweg). J. Bergmans: Cultuurrijp no. 4 april 1985, met artikel 17-4-1945. Fam. v.d. Molen: kwartetspel W'meer 50 jaar; 2 asbakken: G. Venema en G. Dekker M'meer; instructieboekje over graandrogen en graandrogers; Landbouwverslag van Noord Holland 1951; Gemeentewet 1940; Alg. Politieverordening der Wieringermeer 1939; Met het hoofd bij de Noordkop 1970. D. Yskes-Slegers: krantenartikel Jelle Visser, Trouw 6 maart 1964. M.van Andel: GeeftAcht-orgaanvan de W'meerruiters 1975^1986, niet compleet; huishoudelijk reglement en statutenwijziging van L.R. en P.C. de W'meerruiters, maart en april 1982; liederen bij WMRuitershow. M. Poot: filmprojector met trafo en drie films. G. Visser: Naaidoos, hout, met afbeelding boerderij. B. Hakvoort: verscheidene archiefstukken landbouworganisaties. Nu in de verkoop: Kalender 2000 met foto's beginjaren polder Kalender 2001 met foto's beginjaren polder De Zuiderzee van G.H. van der Heide, van land tot water, van water tot land De eerste 50 - Jubileumuitgave 50 jaar gereformeerde kerk Middenmeer 50 Jaar Hervormde kerk Wieringerwerf 1937-1987 50 Jaar Gereformeerde kerk Wieringerwerf 1937-1987 10 Jaar Wieringermeer 1930 1940 Excursiegids voor Wieringermeer 1936 Excursiegids voor Wieringermeer 1937 Oud en Nieuw, 35e bundel Historisch Genootschap "Oud Westfriesland", met artikelen van Th. List en Ir. L.R. Dijkema De Gemeentegids van Wieringermeer november 1980 Informatieboekje over Afsluitdijk 1995 Stichting Prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve 1942-1997, 55 jaar proefboerderij. Jaarverslagen Prof. van Bemmelenhoeve, periode 1949 - i960 Jaarverslagen Bedrijfsvoorlichting, periode 1961 - 1994 Lely, de bedwinger der Zuiderzee, Mr. K. Jansma Phonotypologische beschrijving van de bevolking der Wieringermeer, L. Kaiser, - 1940 deel 1, alsmede deel 2,1949 Statistiek van de Wieringermeerbevolking, P. Kop - 1942 Statistiek van de Wieringermeerbevolking (kopie) 1938, J.H. van Zanten Het tij gekeerd, het Zuiderzeeproject klaar voor de toekomst. Drie-Maandelijkse Berichten, verschillende exemplaren over de periode October 1929 - October 1931. Bovengenoemde artikelen zijn te koop in het Genootschapshuis, Brugstraat 11, tijdens de openingsuren. Leden die ver weg wonen kunnen een artikel (zolang voorradig) telefonisch bestellen bij bestuurslid, Mevr. L. Visser-Geers te Middenmeer, tel. 0227-5027/1. Kroniek no. 56, 18e jaargang, 2010/2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 10