VAN HET GENOOTSCHAP VOOR DE GESCHIEDENIS VAN WlERINGERMEER 1 8E JAARGANG 2010/2, NR 56 PR. IR^ORNELIS LELY BOUWT VOOR1 SjgBSf*. ■SsMaa. KRONIEK

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 1