voor hun jubileumboeken, - een anonieme gever voor de nieuwe beamer en de zuurvrije materialen. Nogmaals alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage, in welke vorm dan ook. Joods werkdorp Zoals u heeft kunnen lezen, heeft het Genoot schap zich gemengd in de plannen betreffende het voormalig Joods Werkdorp. Met zowel de eigenaar als ook de Centraal Joodse Raad herinneringskamp Westerbork en de Gemeente Wieringermeer, hebben wij hier meerdere malen uitvoerig over gesproken en onze visie en plannen toegelicht. Tot op heden hebben wij nog niets van de eigenaar hierover vernomen. Themamiddagen Het Genootschap is het afgelopen jaar gestart met enige themamiddagen. De thema's tot nu toe waren: - het Joods Werkdorp, - de hongerwinter, - de winkeliers in de dorpen, - de "Van Bemmelenhoeve" Voor wat betreft de komende themamiddagen, hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd middels onze "Kroniek" en/of de Wieringer- meerbode. Historisch Informatie punt DoordeKopGroepbibliotheekis.insamenspraak met het Genootschap, een H.I.P., (oftewel een Historisch Informatiepunt) ingericht in de bibliotheek van Wieringerwerf. Regelmatig zal daar een ander thema aan bod komen. Tijdens de openingsuren van de bibliotheek bent u daar van harte welkom. Beloofd Land In het Beloofdlandhuis in Wieringerwerf (v/h Domeinenkantoor) liet het Genootschap, in een ingerichte kamer, één en ander van de poldergeschiedenis zien, tijdens het windweekend. Het Beloofd Land heeft gewerkt aan een lespakket voor het Genootschap, om de schoolkinderen bekend te maken met het verleden van onze polder. De eerste proeflessen hiervan waren een succes. Ook heeft het Genootschap aan twee excursies van Beloofd Land meegewerkt. Vrijwilligers Het Genootschap is zeer verheugd met het feit, dat er zoveel enthousiaste vrijwilligers zijn binnen onze organisatie. De schrijversgroep, bijvoorbeeld, die druk is met verhalen en interviews voor het Beloofd Land. De archiefcommissie, die steeds nieuwe materialen krijgt, dat correct opgeborgen moet worden. Men is tevens druk in de weer met de digitale opslag van materialen. De Kroniek medewerkers zorgen telkens weer voor een prachtige uitgave. Men is regelmatig bezig met vergaderen, aanleveren teksten en het verzorgen van de lay-out. En ten leste, het bezorgen van de Kroniek door de hele polder en Wieringen en het opsturen naar de overige adressen. Al met al een hele klus! De gastvrouwen en gastheren, totaal ca. 22 personen, verzorgen telkens keurig de openstelling van het Genootschapshuis. Zij verzorgen de koffie en thee en hebben het afgelopen jaar weer vele bezoekers mogen begroeten. Het bestuur wil hierbij alle vrijwilligers heel hartelijk danken voor al het werk, dat zij verrichten. Zonder deze enthousiaste medewerkers zouden wij niet kunnen bestaan. Helaashebben wij in het afgelopen jaar, wegens overlijden, afscheid moeten nemen van de volgende vrijwilligers: Bas Blijdorp, Jacques de Putter en Corry Kooien. Ik zou u willen verzoeken een korte stilte voor hen in acht te willen nemen!!! Tot besluit Het bestuur is verheugd met het feit, dat het ledentalhetafgelopenjaartochweerisgestegen. In 2010 zullen wij trachten deze stijging voort te zetten. Wij hebben daarom besloten om ons te profileren op de voorjaarsbeurs, die van 12 t/m 14 maart in Wieringerwerf, zal worden gehouden. Ook doen wij daarbij graag een beroep op u, om "ons Genootschap", want zo mogen we het toch wel noemen, nog meer naar buiten toe uit te dragen. Wij vertrouwen op uw steun. Bedankt voor uw aandacht Kroniek no. 55, 18e jaargang, 2010/1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 7