li_ Lotus wok plaza wokrestaurant Van de redactie WOKKEN GRILLEN OP Z'N I3EST "Afhaal en catering ook mogelijk* Ir. Smedingplein A- 1 771 AC Wieringerwerf Tel. 02 2 7 0O1 636 www.lot-uswokplaza.nl Dit is de eerste keer dat ik als hoofdredacteur (wat klinkt dat zeg!) van de Kroniek een woordje tot u mag richten. De meeste keren zal dat niet al te lang zijn, want de inhoudsopgave van de Kroniek spreekt grotendeels voor zichzelf. Nu ik mij intensief met de samenstelling van dit blad heb beziggehouden, uiteraard veel meer dan andere keren, besef ik hoeveel uren je daarmee kwijt kunt zijn. Des te meer moeten we Wil Datema bedanken voor de 10 jaar dat hij deze taak heeft vervuld. Op de jaarvergadering is dit natuurlijk aan de orde geweest (zelf kon ik door omstandigheden niet aanwezig zijn), maar vanaf deze plaats mag dat nog wel eens nadrukkelijk herhaald worden. Wil, bedankt voor je inzet in al die jaren en ook voor de plezierige samenwerking. Gelukkig is de redactie inmiddels uitgebreid en wel met Peter Appelman. Wellicht heeft u in het verleden wel eens een bijdrage van hem gelezen in de Wieringermeerbode. In elk geval heeft hij ervaring in het schrijven van artikelen en we zullen dan ook zeker bijdragen van hem kunnen verwachten. Van harte welkom in de redactie, Peter. De inhoud van deze Kroniek staat min of meer in het teken van de onderwaterzetting op 17 april 1945, een gebeurtenis die nog steeds een bron voor verhalen is. Ook daarom is er op zaterdag 17 april, maar dan 2010, in het Genootschapshuis in Middenmeer een thema middag die met deze episode te maken heeft. Het thema is echter meer gericht op de mensen rondom de Polder, die "ons" toentertijd opgevangen hebben. Deze middag is van harte aanbevolen. Iets anders zijn de activiteiten in het Beloofd Land-huis (het voormalige Domeinkantoor). De komende tijden (zelfs jaren) zal op gezette tijden het e.e.a. te beleven zijn in dit gebouw. Het Genootschap levert een bijdrage aan deze activiteiten. Blijf daarvoor de kranten volgen! Namens de redactie, Pier Montsma Kroniek no. 55, 18e jaargang, 2010/1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 5