Uit de Flevobode van december 1945 ZONDER VERGUNNING. MAAIMACHINES RIJMPRENT WIERINGERMEER WIE HEEFT GEVONDEN DOORSTROOMMETER Wederom de bekende Zweedsche Viking ko gellager leverbaar- C. Omïs, Wieringerwerf- DIENSTBODE Gemeente Wieringen. Beleefd. aanbevelend, Tijdelijk adres Smederij De Haukes 28. GEVRAAGD flinke OF DAGMEISJE (R.K.) A. W. IIUIBREGTS, Schelpenbolweg E 51, W.meer kan worden afgehaald. BOSKER's Boekhandel, HSppolytusihoef. of waar is aangespoeld I. Mijn 8 M. opvouwbare koperen sproeibuis van sproeimaehine (zat, in de kap van 't huis) II. 6 Zigzag Noodeggen en 3 zware drieveldseg- gen, lagen op tarwe- schelf. Gaarne inlichtingen aan H. JUURLINK 't Zand. Degene, die van de walkant van 't kanaal achter mijn pakhuis aan de Industrieweg te Middenmeer een heeft weggehaald wordt dringend verzocht deze zoo spoedig mogelijk terug te brengen. NANNÏNG KAAN. KERKKLOKKEN O O STER- EN WESTERLAND TERECHT. Het Gemeentebestuur ontving de heuglijke tijding dat de toren klokken van Oosterland en Wes- terland, die in 1943 ten offer vie len aan de roofzucht van de Moffen, zijn teruggevonden. De klokken zijn opgeslagen ge weest in de glasfabriek te Leer dam. Ondanks de herhaalde be loften van de Rijksinspectie voor de Kunstbescherming dat de uit de 16e eeuw dateerende klokken die een zekere kunstwaarde bezitten, niet zouden worden weggehaald voor de smeltkroes, werden zij met vele andere in booten geladen met bestemming Duitschland en via Amsterdam over het IJssel- meer vervoerd. Vermoedelijk als gevolg van sa botage is één der schuiten nabij Urk tot zinken gebracht. Deze schuit is thans gelicht en de in houd, waaronder zich onze klok ken bevonden, naar Amsterdam gebracht waar het materiaal op toon wordt, gezet en zoo noodig gerepareerd. Van deze gelegenheid wordt te vens gebruik gemaakt om de klank te registreeren, mede om studie materiaal te verzamelen voor het gieten van nieuwe goede klokken. De Oosterlanderklok is geheel intact en reeds naar Wieringen afgezonden. Van de Westerlan- derklok, die gerepareerd moet worden is de klepel nog zoek. Dit laatste is niet onoverkomelijk. Ongetwijfeld zal deze mededee- ling in de beide dorpjes groote genoegdoening wekken. Schiermonnikoog. Het z.g. eiland der grijze monniken, tot dusverre bezit van den Duitschen graaf von Bernstorff, doch behoorende tot het Nederlandsch Territoriale gebied, is thans weer Nederlandsch eigendom geworden. j' Kroniek no. 55, 78e jaargang, 2070/7 40

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 42