50 jaar geleden In deze rubriek doen wij verslag van feiten en gebeurtenissen die 50 jaar geleden plaatsvonden in de Wieringermeer. Als bron gebruikten wij de Wieringermeerbode, dus in dit geval die van i960 Ontstoringsbesluit treedt op 2 juni a.s. in werking. Met ingang van 2 juni a.s. zullen de eigenaars van auto's scooters, motorfietsen en brommers Moeten voldoen aan de eisen die de wet stelt ten aanzien van de ontstoring van hun voertuig, waarschuwt de ANWB. Na deze datum mag de ontsteking van de verbrandingsmotor geen "hinderlijke omroepstoring" Meer opwekken binnen een afstand van 10 meter van een T.V-toestel, aldus een vrije vertaling die de toeristenbond geeft van het betreffende wetsbesluit. Om te voldoen aan de wettelijke eisen die zijn ingesteld om de zowel de met mobilofoon werkende instanties als de bezitters van een T.V-ontvanger te vrijwaren van hinderlijke storingen in geluid of beeld, zal men als eigenaar van een motorvoertuig maatregelen dienen te nemen, maatregelen die echter niet ingewikkeld of kostbaar zijn. Eigenaars van één-cilindermotoren moeten de normale bougie voorzien van een kapje met ingebouwde weerstand. Bij meer-cilindermotoren zonder stroomverdeler moet men elke cilinder voorzien van een dergelijke bougie of ontstoringskap. De ANWB wijst er op, dat ontstoringsmiddelen met een lage weerstand de minste moeilijkheden opgeven bij een wat oudere of extra gevoelige ontstekingsapparatuur. Als regel zal echter het aanbrengen van de ontstoringsapparaatjes geen nadelige invloed op de motor hebben. Hoewel de ANWB de indruk heeft dat de politie de eerste weken na 2 juni soepelheid zal betrachten ten aanzien van het wetsbesluit aangaande de ontstoring dienen de berijders hun voertuig zo snel mogelijk aan te passen aan de nieuwe maatregel door het aanbrengen van ontstoringsapparaten van een bona fide fabrikaat. Kaatsseizoen geopend. (11 mei i960) De eerste kaatswedstrijd werd zaterdag 7 mei te Kreileroord gehouden. Het weer was prachtig, wat zeker de deelname ten goede kwam, achttien spelers meldden zich aan zodat er zes parturen konden worden gevormd. Enkelen hadden al wat getraind, maar de meesten hadden nog geen bal in handen gehad. Veel spanning bracht deze wedstrijd nog niet. De uitslag werd:i. H.SchiphofWieringerwerf; W.Hiemstra, Middenmeer; G.Boomsma, Middenmeer 2. S.de Vries, Wieringerwerf; S .Lautenbach, Middenmeer, D. de Vries, Wieringerwerf afvalronde: W.Joustra, Kreileroord; D.Boomsma, Middenmeer, J.Wiersma, Kreileroord. De volgende wedstrijd is op 21 mei te Kreileroord. Jeugdhengelwedstrijden (22 juni i960.) De hengelsportvereniging Wieringermeer organiseert zaterdagmiddag 25 juni a.s. hengelwedstrijden voor de jeugd van de Wieringermeer tot en met 14 jaar. Inleggeld f 0.25 per deelnemer.Er worden leuke prijzen uitgeloofd, terwijl iedere deelnemer een versnapering ontvangt. De best geplaatsten van ieder dorp kunnen op 9 juli meedoen om het kampioenschap van de Wieringermeer. Voor Wieringerwerf opgave bij J.P.v.Marwijk, Van Steenstr.16 en A.Zon, Terpstraat 39. Voor Slootdorp bij: L.Bosman, Brink 28. en voor Middenmeer bij: P.Smit, Breestraat 21 Eerste ZB-zaak in de Wieringermeer Op woensdag 15 juni heropende de AlgemeneVerbruikscoöperatie Noordholland- Noord in Wieringerwerf haar nu als zelfbediening ingericht filiaal daar. Deze winkel is de eerste als zelfbediening ingerichte winkel in de Wieringermeer. Kennelijk werd hiermee in een behoefte voorzien, daar er de eerste middag een gezellige drukte heerste. 35 Kroniek no. 55, 18e jaargang, 2010/1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 37