elf voor de middag en de stoet ging in beweging. Nog ongeveer 10 cm dus binnen een uur en het water zou over de wegen komen stromen. Ik liep nog een keer het huis binnen, ging door schuur en bergplaats, nam grootvaders klok en legde hem nog boven en sloot dan de deur in 't slot. Alles was gesloten en wij gingen heen! Tot wanneer? Achter meer dan zeven gelukkige jaren werd een punt gezet. We werden verdreven door Duits geweld en NSB-verraad! Een gans vruchtbaar bedrijf waar de gewassen welig tierden ging in een dag te gronde. Op het erf bloeiden de pruimenbomen dat het een lust was. Voor 't laatst. De voortuin naar eigen idee aangelegd tooide zich zo mooi. 24 prachtige fruitbomen, 7 jaar oud, thans voor 't eerst eens wat goed beginnend te geven, bessen- en kruisbessenboompjes uit stekjes zelf gekweekt, de eigen geplante frambozenhaag en een mooi veldje aardbeien, groenten en sla en alle soorten koolplanten, het zag vandaag voor 't laatst de lieflijk schijnende zon die nog haar warme stralen over de boze wereld uitstortte. Het afscheid van de onvruchtbare zandbult van 1937 tot een vruchtbaar bedrijf gemaakte "Zonnehof" van 1945 duurde maar een zucht. De sloten rond het erf waren boordevol. De buis van de gasbron had ik 's morgens reeds doorgesneden zodat deze behouden bleef voor de toekomst!? ik nam de fiets en reed van 't erf de wagens na. Bij Smits boerderij sprong Koos (commandant ondergrondse) nog even over de bijna volgelopen sloot. Even praten en toen wegwezen. M'n body was doodop en de rug was gebroken. Eerst reed ik bij alle wagens langs zoals ze al op de Alkmaarse weg reden temidden en met andere wagens met vluchtenden, een eindeloze optocht vormend en keek bij de vier vrachten van onze groep of alles goed draaide. Dan gaf ik Jan de fiets en ging ook op de "personenwagen" zitten om wat te rusten. De reis ging verder vlot. De lege voorbanden van de trailer moesten nog verwijderd worden, maar hiervoor waren vaardige handen gereed. Het water stroomde door de sloten en het land kwam hier en daar al aardig onder 't water. Toch wasdewegernogioa25 cm boven. Hoedichter we bij Aartswoud hoe lager het water nog was. Rijdend langs de Alkmaarse weg zagen we "Amsterdammers" bezig pas gepote aardappels uit de ruggen te halen. Een dwaas gezicht! Op 't eind van de Alkmaarse weg ging ik weer op de fiets alles nazien. De wagens waren door verschil in snelheid nu veel verder uit elkaar. Bram zou met de tractor enz. rechtstreeks doorrijden naar Stins in Benningbroek en dan met de tractor terugkomen om paard Ali af te lossen, daar deze het alleen wel erg zwaar had met 2 wagens. Jimmink ging met de fam. Weerstand naar Kolhorn en nam een vracht van ons en het jonge paard Puck mee. Dit zouden we later ook wel weer terug halen. Jan Kruizinga reed ook ineens door naar Stins en zou daar het eerst gelost worden. Ali trok nu de 2 wagens een voor een bij de klucht op en zo stonden we op de Westfriese Zeedijk bij Aartswoud. Hier gingen we rusten en werd de koe gemolken. Door de drukte was hiervoor 's morgens geen tijd geweest. Allen waren in een goede stemming, leder was blij gered te zijn van het niets ontziende water. Nu ging het weer voorwaarts. Daar de koe de tocht niet vol zou houden, gingen we deze bij een bereidwillige veehouder in de wei doen. Deze werd enige dagen later weer opgehaald. Halverwege Sijbekarspel kwam Bram ons met de Bulldog tegemoet en kwam deze voor de wagen en reed de vracht naar Stins toe. Hier werden we met open armen ontvangen. Moeders stoel werd in de voorkamer geplaatst op een rustige plek waar ze kon gaan zitten en direct werd begonnen Dams wagen leeg te maken, zodat Jan Kruizinga naar huis kon, daar deze het ook nog wel eens druk kon krijgen (wat ook inderdaad gebeurde!). Alles werd nu voor de nacht in gereedheid gebracht en zo sliepen we die nacht voor het eerst in den vreemde, van huis en haard en bedrijf verdreven. In de volgende Kroniek citeren we nogmaals uit dit dagboek: over de eerste dagen na de onderwaterzetting en over de wederopbouw naderhand. Pier Montsma 29 Kroniek no. 55, 18e jaargang, 2010/1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 31