op een kar gingen ze verschillende vrachtjes naar ons toebrengen. Ze wilden ook graag met ons meetrekken. Ze gingen 's avonds in het stro slapen in de schuur. Etta ging de laatste zaken voor de ondergrondse afwikkelen, daar het niet vertrouwd was dat er nog weer jongens op straat kwamen. Daar de ondergrondse strijdkrachten door de geallieerden niet konden worden geholpen en doordat dinsdagmiddag A.C.de Graaf werd opgepikt en doodgeschoten, viel de hele zaak tot redding van de polder in duigen. Tegen twaalven gingen we naar bed op de slaapkamers boven. De wind kreunde rond het dak en het was of het water in de kanalen meer klotste dan normaal. Op de Alkmaarse weg reden gestuurd met het verzoek of hij nog niet helpen kon met een paar wagens en juf Weerstand naar haar zwager Jimmink (in Kolhorn) met het verzoek ook met een wagen te komen. Bram kwam op het idee om Van Wieren nog maar een trailer te vragen achter de tractor aan. Ook dit verliep gunstig. Achter Middenmeer stond nog een trailer, maar de voorbanden waren lek en een achterwiel stond bij een boerderij verder. Bram ging de tractor op gang maken en ging rijden, ik per fiets er achteraan. Wat we hier gezien hebben was het meest verschrikkelijke en angstaanjagende wat we van de hele vlucht gezien hebben. Het water in het kanaal kwam omhoog. De schepen in de haven rezen tot boven de kade. Onder de Middenmeerbrug kolkte telkens wagens, met Wieringermeerbewoners en Duitsers. Tegen tweeën kwam Etta thuis met het bericht dat het water reeds in Wieringerwerf was. We gingen weer van bed en gingen bedden en kleren opladen op de gedeeltelijk geladen wagen. De stormlantaarn hing aan de wagen voor het licht. Kees werd direct naar Dam het water. Bij de pakhuizen was iedereen druk bezig. De dorsmachines werden achter elkaar gemaakt en een Bulldog ervoor ging trekken. Het daglicht scheen met droeve glans over de polder die vandaag volkomen onder water zou komen en waarvoor miljoenen aan etenswaren werden vernietigd. Bij de eerste boerderij stond de trailer. In een boerderij plm. 300 m verder Kroniek no. 55, 18e jaargang, 2010/1 Zomer 1945: van 1. naarr.: opa Stins, KorStins, oma Stins, oma Haverkamp, moeder Anje, Martje Oosterhof met Greetje; liggend: Bram van Duinen, Roelof, Martje van Duinen met baby Jan, Jan Haverkamp 27

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 29