en ons allemaal een lief kind geweest. We hebben later echter nooit weer iets van haar gehoord. Dit in tegenstelling met de vele mensen die we ook van onderdak en voedingsmiddelen hebben voorzien. Kees rolde de tuin en knapte 't hele grasveld op. De bomen groeiden, de bloemen bloeiden, de groentetuin stond er prachtig voor. De verschillende koolsoorten stonden op hun bedden, sla, spinazie enz. stond prachtig. Van alles voldoende. De IJsselsteren Eigenheimers kwamen mooi boven de grond in de boomgaard. De fruit- en bessenbomen stonden er prachtig voor. De pruimenbomen bloeiden om 't hardst. Tegen de avond gingen Kees en jaap nog een poosje naar 't land te wieden. De rogge was schoon en het raapzaad ook. In de tarwe stond nog wel een stekeltje, maar de gewassen stonden er prachtig voor. We hadden 4 ha raapzaad, 4 ha rogge, 10 ha tarwe, 4 ha vlas, 2 ha kapucijners, 1 ha aardappelen, 2 ha bieten, 1/2 ha uien, en 1/2 ha zomergerst en 1/2 ha weide, 1/2 ha luzerne en 1/2 ha haver. Alles ruim 30 ha stond er goed bij, ondanks tekort dambuis in de sloot, maakte ik die tegen half zes nog even weer open, om voldoende gas te krijgen. Er was een bevel van de Domeinen om de gasbronnen te sluiten. De fietsen lagen bij de dam in de slootkant, vanwege fietsenvordering. 's Avonds om 8 uur kwamen er 8 Duitsers, die onderdak eisten en die in de schuur in het stro zouden slapen. Tegen 10 a 11 uur betrokken deze de wacht en gingen we ter ruste. Dinsdag 17 april. Na een rustige nacht, kwam in de vroege morgen plm. 4.15 uur brugwachter Briekvan de Alkmaarse Brug ons waarschuwen. Iemand die gesproken had met een knecht van de NSB-burgemeester Arie Saai, had hem gezegd dat de IJsselmeerdijk om 8 uur zou worden opgeblazen. De hele Kolhornerweg moest gewaarschuwd worden. Eerst Bram, onze knecht die op 't erf woonde, gewaarschuwd, toen voorbij de Duitse wacht naar Jansen en naar broer Aldert. Deze zou bij Kadijk waarschuwen en ik waarschuwde H. Smid. Deze zou zorgen dat het bericht verder de Kolhornerweg opkwam, en ik naar huis. Weer thuis heb ik direct 't paard van stal genomen en deze voor de wagen gezet en ben zo naar Middenmeer gereden en hebzom'n moeder opgehaald met wat kleren, ledikant, beddengoed en stoel. Zij kon dan bij ons zijn als het een paar wat wondere dagen zouden worden. De bedoeling was om in geval van water op de zolder te gaan wonen. Weer thuis hebben we moeders spullen naar boven gebracht en ook onze eigen meubelen enz. uit kamer, salon en stikstof. De bieten kwamen reeds boven de slaapkamer en kelder. Enkele dingen bleven grond. Onder de rogge en 7 ha tarwe zat een staan. "Dat kwam later wel". Bij moe thuis zware groenbemesting. Daar het water in de zouden Jan en Gré (zijn verloofde) alles naar gasbron te hoog werd, wegens afsluiting van de boven brengen. In de schuur gingen de Duitsers - Kroniek no. 55, i8e jaargang, 2010/1 De Lanz Bulldog

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 27