VAN HET GENOOTSCHAP VOOR DE GESCHIEDENIS VAN WlERINGERMEER 1 8E JAARGANG 2010/1NR 5 5 DR. IR^CORNELIS LELY HIER WERD EEN TQEK' •5f GEBOREN, BOjlJWT VOORT. KRONIEK iifjj---

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 1