De Wieringermeer was prachtig in 1945. Vijftien jaar oud en in volle wasdom. Het was een zeer vroeg voorjaar. Het koolzaad bloeide reeds en op 15 en 16 april werden er thuis dubbele vroege tulpen gekopt. Dinsdag 17 april was weer een schitterende dag. Volop zon en warm. Zelf weet ik over het doen en laten die dag thuis niet zoveel. Mijn 1 jaar oudere broer Jan is met moeder, de kinderen en het huisraad met paard en wagen naar Zwaagdijk gereden. Pa is toen nog op het bedrijf gebleven en later weggegaan. over wat er daarna zou gaan gebeuren staat me nog steeds bij. Ik vroeg me af hoe snel er daarna water in de polder zou komen en of de anderen er wel op tijd uit zouden zijn. Gelukkig is dat allemaal goed gegaan en zijn er geen verdrinkingsgevatlen voorgekomen. Eenmaal uit de polder begon de koe moe te worden, herhaaldelijk ging het beest liggen en meer keer naar gelang we dichter bij Zwaagdijk kwamen. Met een paar schoppen onder z'n achterste kwam hij (zij) steeds De grote klap, het opblazen van de dijk, hoorde ik rond het middaguur, ik meen dat ik toen nog in de Wieringermeer liep. De angst weer overeind en konden we weer een stukje verder. Dat de vermoeidheid ook bij mezelf parten ging spelen, weet ik nog zeer goed. Angst, emotie en vermoeidheid krijgen een 15-jarige wel klein. In die tijd had je ook nog geen horloge en ik wilde wel eens weten hoe laat het was, ik had geen idee meer van de tijd. Het was op de Tuinstraat, ik schoot dus al lief op, toen een man me op de fiets tegemoet kwam. In het voorbijgaan vraag ik de man hoe laat of het is. Het is meer dan idioot wat er toen gebeurde. De man keerde om, 15 Kroniek no. 55, 18e jaargang, 2010/1 21 april 1945: opname tijdens de verwoestende storm, erg* Mijn taak was om 's morgens direct met de koe, die we in die tijd hadden, naar Zwaag dijk te "wandelen". Die dag is misschien wel de meest indrukwekkendste uit mijn leven geweest. Moet je voorstellen, 15 jaar oud en dan nog met een koe 25 km lopen. Dat kan zo'n beest helemaal niet. Ik weet ook nog dat ik niet over Medemblik mocht, het water was daar mogelijk eerder dan meer naar het westen. in de Wieringermeer

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 17