Zwaagdijker tegen wil en dank. (door Piet Ruijter) In 2001 schreef Piet Ruijter over zijn ervaringen m.b.t. de onderwaterzetting en de gedwongen verhuizing naar Zwaagdijk. Dit verhaal werd toen gepubliceerd in het Jaarboek 2001 van de Werkgroep "Den Swaegh Dyck". Hoewelzijn herinneringen deels over de tijd in Zwaagdijk gaan, leek het ons aardig dit verhaal (met zijn toestemming uiteraard) af te drukken in De Kroniek. Eigenlijk heeft dit verhaal weinig te maken De reeds terugtrekkende Duitse bezetter vond het nodig om alsnog de dijk van de Wieringermeer op te blazen en zo de polder onder een alles vernielende drie meter diepe laag water te laten verdwijnen. Het bericht dat dit ging gebeuren bereikte ons 's morgens om een uur of zeven en ging van buur tot buur, er waren immers nog maar weinig mensen met telefoon. Ik weet nog goed dat er veel onduidelijk was. Met name over wanneer de dijk er aan zou gaan en hoeveel tijd we kregen om de polder te verlaten. Ons gezin bestond uit 15 personen en om te evacueren hadden we 1 paard en 1 wagen. Alleen het hoognodige kon dus worden meegenomen. Er moest dus handelend worden opgetreden. Duidelijk was wel dat we naar opa (Piet) Neefjes moesten. (Mijn moeder was zijn oudste dochter). Tegenwoordig (in 2001 dus) wordt de boerderij bewoond door Henk Sijm. met de historie van Zwaagdijk. Toch is het al 57 jaar (inmiddels 65 jaar, PPM) geleden dat ik Zwaagdijker werd en dat tegen wil en dank. Het was WO II. Nederland leefde onder de Duitse bezetting. De familie Ruijter woonde in Blokker, waar ik op 25 februari 1930 geboren ben. In 1942 kreeg vader Ruijter een bedrijf in de Wieringermeer. Om dat feit in de tijd te zetten; het was bijvoorbeeld een jaar nadat de Zwaag"dijk" was afgegraven en met de grond de halve Weel werd gedempt. 1942 was ook acht jaar voor de bouw van de huidige R. K. kerk. Zo is het misschien wat duidelijker over welke tijd we het hebben en dat het al heel lang gelden is. Historie dus. Dit verhaal begint op 17 apriii945, twee en halve week voor de bevrijding. Kroniek no. 55, 18e jaargang, 2010/1 De boerderij voor de onderwaterzetting; de koe is duidelijk te zien

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 16