Kroniek no. 55, 18e jaargang, 2010/1 Genootschap voor de geschiedenis van Wieringermeer Resultatenrekening Baten Begr, 2010 Jaar 2009 Begr. 2009 Jaar 2008 Contributie 16.000,00 15.885,00 16.250,00 15.885,00 Donaties 300.00 2.955,58 200.00 575,21 Subsidie Gemeente 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.506,00 Advertenties 2.450,00 2.295,00 2.250,00 2.565,00 Verkoop materiaal 250,00 2.197,10 250,00 455,20 Aflossing gift 200,00 140,34 150,00 408,39 Lezingen/film etc - 490.00 - 175,00 Gift - - - 2.000.00 Rente rendementsrekening 200,00 195,42 200,00 584,14 20.800,00 25.558,44 20.700,00 24.153,94 Lasten Begr. 2010 Jaar 2009 Begr. 2009 Jaar 2008 Drukwerk 11.150,00 10.852,80 11.000,00 10.485,98 Porti 1.400,00 1.338,90 1.400,00 1.308.24 Sprekers 150,00 - 150,00 150,00 Kosten secretariaat/archief 650,00 2.106,73 600,00 754,81 Kosten website - 100,00 - Representatie/vergadcrkst, 400,00 448,38 500,00 377,76 Kosten 15 jarig bestaan - - - Kamer van Koophandel 30,00 26,14 25,00 27,00 Kosten huisvesting/inventaris 1.200,00 805,36 1.200,00 2.526,59 Verzekering onr. Goed 750,00 845,00 650,00 882,34 Lasten onr. Goed 600,00 563,97 650,00 545,50 Onderhoud 2.500,00 2.593,89 1.500,00 2.472,94 Eiectra/Gas/Water 3.750.00 2.752,38 3.000,00 3.655,36 Kosten internet 250,00 215.62 - - Bankkosten 75,00 70,31 75,00 123,54 Afboeking contributie - 150,00 - 744,00 Overige 50,00 427,74 - 29,95 22.955,00 23.197,22 20.850,00 24.084,01 Totaal baten 20.800,00 25.558,44 20.700,00 24,153,94 Totaal lasten 22.955,00 23.197,22 '20.850,00 24.084,01 Resultaat 2.155,00- 2.361,22 150,00- 69,93

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2010 | | pagina 11