VAN HET GENOOTSCHAP VOOR DE GESCHIEDENIS VAN WlERINGERMEER Hier werd een 1 7E JAARGANG 2009/2, N R 5 3 DR. IR^CORNELIS LELY ST GEBOREN, BOUWT VOORT.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 1