ïenm&c/iajb ae&r de Q/eAeAiedenió aan (Ojbaeria/it O deaemóer 993 Secretariaat: Dhr. H.J.Roelofsen Oester 111775 JH Middenmeer. email: hansroelofsen@quicknet.nl Zoals velen van u wellicht al hebben geconstateerd, het Genootschapshuis is het afgelopen jaar door o.a. een groot aantal vrijwilligers, zowel van binnen als van buiten, geheel opgeknapt. Tentoonstellingen Enige keren per jaar is er een tentoonstelling ingericht. De huidige tentoonstellingisgewijd aan 55 jaar Carnaval in de Wieringermeer en werd onder grote belangstelling op 24 januari jl. geopend door Prins Jubilas en ex-prins Pierre in aanwezigheid van Dhr. P. Leegwater, burgemeester van Wieringermeer. Ook is het mogelijk om bij het Genootschap het boek"Alaaf in de polder" aan te schaffen. Wij bevelen u dit fraaie boek ten zeerste aan, ook omdat de gehele opbrengst ten goede komt aan het Genootschap. Voor de geïnteresseerden onder u: het boek is vanavond hier ook verkrijgbaar voor de prijs van 22,- Vrijwilligers Voor het open houden van het Genootschapshuis zijn er telkens 2 gastvrouwen en/of gastheren aanwezig. Tweemaal per jaar wordt er met veel enthousiasme hiervoor een nieuwe lijst samengesteld. Buiten deze groep, waar ca. 20 mensen aan meewerken, zijn er nog de: Archiefcommissie (met 5 vrijwilligers), de Redactie van de Kroniek (4 vrijwilligers), de Onderhoudscommissie (2 vrijwilligers), de bezorgers van de Kroniek (ca. 20 vrijwilligers), de PR-commissie (3 personen) en de Schrijversgroep (ca. 8 personen). Al met al toch een groot aantal mensen dat zich belangeloos inzet voor ons Genootschap. Aanwinsten Ook in 2008 werden er veel foto's, voorwerpen en documenten aan het Genootschap geschonken Dit wordt altijd zorgvuldig genoteerd en op een later tijdstip in de Kroniek vermeld. Wij willen vanaf deze plaats dan ook alle gulle gevers hiervoor hartelijk danken. Tot besluit Zoals u reeds begrepen heeft is het afgelopen jaar weer een roerig jaar geweest met veel activiteiten. Wij als bestuur en alle vrijwilligers doen ons uiterste best, maar helaas kunnen wij dit niet zonder uw hulp. En daarom vragen wij u om ons te steunen met het werven van nieuwe leden. Een iederweet, dat als men zelf een nieuw lid aanbrengt, ons dat zeer veel energie en kosten scheelt. Helpt u ons ook mee? Wij vertrouwen op uw steun. Bedankt voor uw aandacht. Kroniek no. 52, 77e jaargang, 2009/1 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 9