Jaarverslag secretaris 2008 {e/ioofóc/ajb s/e (^eócfieó/eniA oun err ')/;yr/'(o// O deeem/)e* Y999 Secretariaat: Dhr. H.J.Roelofsen Oester 111775 JH Middenmeer. email: hansroelofsen@quicknet.nl In het afgelopen jaar 2008 is er, door zowel de inzet van het bestuur, alsmede door de vele vrijwilligers, veel werk verzet. De leden zullen bemerkt hebben dat daardoor het Genootschap regelmatig in de belangstelling heeft gestaan. Dhr. S. Veenstra het secretariaat enige tijd heeft waargenomen) Vanwege het vertrek van Dhr. J. de Putter wordt Dhr. R. Kooien in het bestuur opgenomen en deze laatste zal tevens het vice-voorzitterschap voor zijn rekening nemen. Het bestuur Het bestuur bestaat uit: - Dhr. C. Meeuwsen, voorzitter - Dhr. R. Kooien, vice-voorzitter - Dhr. H. Roelofsen, secretaris - Dhr. J. Bos, penningmeester - Mevr. Th. Knook - Rasing - Dhr. W. Braak - Dhr. S. Veenstra Leden Op 1 januari 2008 telde het Genootschap 1037 leden. Op 1 januari 2009 is het ledenaantal gestegen naar 1056. Helaas hebben wij ook het afgelopen jaar wegens overlijden afscheid moeten nemen van een aantal leden. Bestuursbijeenkomsten In het verslagjaar is het bestuur vijf keer bijeen geweest vooreen bestuursvergadering. Ledenbijeenkomsten De jaarvergadering vond plaats op dinsdag 12 februari 2008. In verband met het vertrek van Mevr. T. Teeling - Geers is Dhr. H. Roelofsen in haar plaats aangesteld als secretaris. (Hierbij dient aangetekend te worden dat De ledenvergadering vond plaats op 25 november 2008 en werd bezocht door ca. 60 leden. De gastspreekster daarbij was Prof. Dr. Marjan Schwegman, een oud inwoner van Middenmeer. (Haar vader was indertijd werkzaam bij de ZWM). Marjan Schwegman wist met verve te vertellen hoe het haar was vergaan vanaf scholiere in Middenmeertotdirecteurvan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam. Ook wist ze de aanwezigen te boeien met inzicht te geven in de activiteiten van het NIOD. Het Genootschapshuis Het Genootschapshuis aan de Brugstraat te Middenmeer is iedere zaterdag en op de ie zondag van mei tot en met september van 14.00 uur tot 17.00 uur voor iedereen gratis toegankelijk. Tevens wordt er, indien u dit wenst, een kopje koffie of thee aangeboden. Voor groepen is het eventueelookmogelijkom op een ander tijdstip ons Genootschapshuis te bezoeken, maar dan uiteraard wel op afspraak. De meeste bezoekers zetten hun handtekening in het gastenboek en zijn veelal heel lovend over datgene wat ze gezien en gehoord hebben over de geschiedenis van onze polder. Kroniek no. 52, 77e jaargang, 2009/7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 8