Bouwbedrijf Tobiasdelong^^^r^n. Uitloting van de leningen De uitloting van de renteloze leningen wordt door de voorzitter verricht waarbij hij geassisteerd wordt door mevrouw A.van Woerkom-Kranenburg. De volgende nummers worden hierbij uitgeloot: 99123 (€45,-) - 99101 (€68,) - 99100 (€90,-) - 99138 (€113,-) 99070 (€136,-) - 99069 (€226,-) - 99121 (€340,-) - 99084 (€453,-). De eigenaars hiervan krijgen binnenkort schriftelijk bericht van de secretaris. Rondvraag Van dit agendapunt wordt doorde aanwezigen geen gebruik gemaakt. Bestuursverkiezing Mevr. Th. Knook-Rasing leidt de vergadering tijdens dit agendapunt. Zij wordt zelf herkozen als bestuurslid. Mevrouw L. Visser wordt, bij acclamatie, gekozen als nieuw bestuurslid. Tijdens het officiële afscheid als voorzitter wordt de heer Meeuwsen in het zonnetje gezet. Dit met als thema: "In de hoofdrol". Enige anekdotes worden daarbij uitgesproken door: L. Visser, T. Kranenburg, B. Blijdorp, W. Maris, W. Datema, A. Hiemstra, P. Montsma, G. Klein, A. Munter en J. Meeuwsen. Tot slot neemt de nieuwbakken voorzitter, de heer R. Kooien, het woord. De heer Meeuwsen wordt hartelijk bedankt voor het vele werk, dat hij voor het Genootschap heeft gedaan. In de afgelopen 12 jaar heeft hij het Genootschap (mede) groot gemaakt. Vooral ook door zijn grote enthousiasme wist hij anderen te motiveren en te stimuleren. Aansluitend daarop ontvangt de vertrekkend voorzitter een envelop met inhoud en mag mevrouw Meeuwsen een bloemetje in ontvangst nemen. Tot slot wordt de voorzittershamer overgedragen en is de bestuurswisseling een feit. Film Na de pauze wordt er een film getoond over de onderwaterzetting van de Wieringermeer. In deze film, die gemaakt is door de Omroep Friesland, komen enige (ex-) Wieringermeerders aan het woord, die in deze film vertellen over hun ervaringen in die moeilijke periode. Sluiting De (nieuwe) voorzitter dankt, na afloop van de film, de aanwezigen voor hun komst en belangstelling voor het Genootschap en wenst allen een wel thuis. OODI IBOOOI Slootvaartweg 1, 1774 PC Slootdorp, Tel. (0227) 58 12 94, fax (0227) 58 13 94 VASTGOED ADVISEURS NIEUWBOUW •VERBOUW EIGEN KEURINGSSTATION ONDERHOUDSWERKEN BETONWERKEN EIGEN TIMMERFABRIEK EIGEN CONSTRUCTIEAFDELING 5 Kroniek no. 52, 77e jaargang, 2009/7 I sinds 1972

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 7