Van de redactietafel De eerste Kroniek van een nieuwe jaargang doet altijd verslag van de jaarstukken van het Genootschap, in dit geval 2008. Veel leden van onze vereniging (ruim 130 in getal) waren aanwezig tijdens de laatst gehouden jaarvergadering op 17 februari jongstleden. Tijdens deze bijeenkomst werd er afscheid genomen van onze voorzitter gedurende de laatste twaalf jaar, de heer Cees Meeuwsen. Aan zijn inzet voor "zijn" Genootschap besteden we natuurlijk enige aandacht. Wegens plaatsgebrek in de vorige Kroniek kan er nu pas ruimte worden gemaakt voor een artikel over het 60-jarig bestaan van de Katholieke Vrouwengilde (KVG) in de Wieringermeer van de hand van de huidige secretaresse, Ina Hoogenbosch - Glas. Werd al eerder in de Kroniek aandacht besteed aan het 50-jarig bestaan van de Scouting Wieringermeer, deze keer een uitgebreider en meer volledig verslag van het reilen en zeilen van deze zinvolle jeugdbeweging. Als je - zoals in Kroniek 51 - een opsomming geeft van de diverse standbeelden en monumenten in de Wieringermeer, dan mag je, waarop we attent werden gemaakt, er natuurlijk niet een vergeten. Daarom alsnog een foto van het herinneringsmonument, dat geplaatst is in hetjuffrouwvan Harlingenhofje te Slootdorp, in de rubriek "Van alles wat". In die rubriek o.a. ook aandacht voor de lezing van Mevr. Marjan Schwegman tijdens de Ledenvergadering in november 2008 over het NIOD, en het Cultureel-Erfgoedproject "Beloofd Land", dat de komende drie jaren volop aandacht krijgt in de polder. De foto die deze keer geplaatst is in de rubriek "Wie. Wat. Waar en Wanneer????" is voor de Archiefcommissie - trouwens ook voor de redactieleden - een groot raadsel. Wie, wat, waar en wanneer is allemaal onbekend, hoewel drie personen herkend worden. Vast wel onder u iemand die helderheid kan geven over deze opname van ruim 65 jaar geleden. Onder de titel "Boekbespreking" deze keer geen samenvatting van een bepaald boek uit ons rijke archief, maar een opsomming van titels waarin de Wieringermeer ter sprake komt. De rubriek "Toen, 50 jaar geleden" komt deze keer vanwege plaatsgebrek te vervallen. Volgende keer wacht u daarom een dubbele portie van berichten van toen. We vragen uw speciale aandacht voor de te organiseren themamiddagen. Ten slotte heten we Mevr. Leny Visser - Geers welkom bij de redactie als bestuursafgevaardigde en als zodanig opvolgster van de heer Meeuwsen. Veel genoegen met deze Kroniek. Namens de redactie, Wil Datema. Kroniek no. 52, ye jaargang, 2009/1 m

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 5