Een pionier vertelt.... - door Th. Alle bovenstaande boeken zijn in te zien in List. Uitgegeven ongeveer 1980. Het de leeskamer van ons Genootschap, levensverhaal van de eerste bedrijfsboer in de Wieringermeer. Gebaseerd op feiten. Met de beurt - door J.K. Lofvers. Uitgegeven in 1932. De herinneringen van dominee Lofvers aan de tijd dat hij als geestelijke bij de Zuiderzeewerken betrokken was. Brak water - door Eibert den Herder. Uitgegeven in 1944. Een gedetailleerde beschrijving van het leven in en de visserij op de Zuiderzee voor en tijdens de uitvoering van de Zuiderzeewerken. De Polderjongensdominee - door J.K. Lofvers. Uitgegeven ongeveer 1940. De herinneringen en anekdotes van dominee Lofvers aan de tijd dat hij als geestelijke bij de Zuiderzeewerken en inpoldering van de Wieringermeer betrokken was. Hetgetijverloopt-doorK. Norel. Uitgegeven in 1937. Een boek over de visserij vanuit Enkhuizen en de bedreiging die de afsluiting van de Zuiderzee voor de vissers vormt. De Terp als reddingsboei - door Pie. Uitgegeven ongeveer 1946. Het dagboek van een van de families die tijdens de onderwaterzetting van de Wieringermeer niet de polder uitgevlucht is, maar een veilig heenkomen heeft gevonden op de Terp. Waargebeurd. Rondom het land van morgen - door K. Norel en H. Heukels. Uitgegeven in 1939. Een roman die het vissersleven op Urken in Enkhuizen beschrijft en de veranderingen door de inpolderingen. Veel vissers worden noodgedwongen landarbeider of dijkwerker. 47 Kroniek no. 52, 77e jaargang, 2009/1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 49