BOEKBESPREKING In deze rubriek wordt een korte samenvatting gegeven van de inhoud van een boek dat in het archief van ons Genootschap voorkomt. Deze keer. Dat er niet alleen dikke wetenschappelijke rapporten zijn geschreven over de Wieringermeer blijkt uit het volgende overzicht. Hieronder een lijst van romans en leesboeken met als onderwerp de Wieringermeer en de Zuiderzeewerken: De Maaier waakt - door C.E. Pothast - Gimberg. Uitgegeven in 1946. Het verhaal van een jong meisje uit de stad dat in de Tweede Wereldoorlog naar de Wieringermeer komt om aan te sterken. Het speelt zich geheel in de polder af. Pioniers - door Jant Nienhuis. Uitgegeven ongeveer 1950. Het verhaal van een groep boerenzoons die meehelpt bij de ontginning van de Noord oostpolder om daar uiteindelijk een bedrijfte kunnen pachten. Mannen van Sliedrecht - door K. Norel. Uitgegeven in 1950. De belevenissen van een groep Sliedrechtse baggeraars bij werken over de hele wereld. Hun kennis en ervaring kunnen ze uiteindelijk goed gebruiken bij de aanleg van de Afsluitdijk. Op en om den Afsluitdijk - door C. Grilk. Uitgegeven ongeveer 1940. De avonturen van een groep jongens die de vakantie doorbrengt in Noord Holland en op de fiets over de nieuwe dijk naar Friesland gaat. Pioniers in Zuiderzeeland - door K. Norel. Uitgegeven in 1939. Het verhaal van een rijksveldwachter die met zijn gezin naarhun nieuwe standplaats Slootdorp verhuist. In de kale polder worden allerlei avonturen beleefd. en toen kwam het water... - door Ewout Speelman. Uitgegeven in 1971. Het levensverhaal van de Wieringer Nanne Lont die een losbandig leven leidt. Na een mislukte relatie komt hij in grote problemen als hij wordt gepakt tijdens plunderingen in de ondergelopen Wieringermeerpolder. Wijkend water - door Fred Thomas. Uitgegeven in 1941. Een trektocht langs oude kustplaatsjes langs de Zuiderzee, voordat de nieuwe Noordoostpolderdijk wordt gesloten. Gevecht met de zee - door Piet Broere. Uitgegeven in 1986. De belevenissen van een jonge man als machinist bij de aanleg van de Afsluitdijk. Land in zicht - door K. Norel. Uitgegeven in 1935. Het verhaal van een jonge visserszoon die na de visserij kiest voor een baan bij de aanleg van de Afsluitdijk. Een 'Honde'baan - door H. de Groot. Uitgegeven in 1971. Het geromantiseerde levensverhaal van een politieman, onder andere in Den Oever en later in de Wieringermeerpolder. Woelig water - door L. van der Meer - Prins. Uitgegeven ongeveer 1980. De moeilijkheden die een pas getrouwd stel ondervindt als ze door het water uit de onderlopende Wieringermeer worden verdreven. 46 Kroniek no. 52, 77e jaargang, 2009/7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 48