Stichting uitbreiding van de reeds bij haar in gebruik zijnde oppervlakte cultuurgrond. Aangezien geen terrein in aansluiting aan de reeds bij de Stichting in gebruik zijnde oppervlakte meer beschikbaar was, werd met machtiging van de Regeering, een terrein in het oostelijke deel van den Polder, ter oppervlakte van 154 ha, ter beschikking gesteld, voor den tijd van twee jaren. Op de in gebruik afgestane gronden moeten nog verschillende grondverbeteringswerken worden uitgevoerd, welke voor rekening van de Stichting en onder hoofdtoezicht van de Directie zullen geschieden. Verpachting van tuingrond aan diversen gemeenten Aan een zestal gemeenten uit de omgeving van de Wieringermeer werden nog ca 114 ha voor ettelijke jaren in pacht uitgegeven, met toestemming deze oppervlakte in kleinere gedeelten onder te verpachten aan ingezeten tuinders van die gemeenten. Op 30 juni 1939 was de stand van uitgifte aan de gemeenten als volgt: Erfbeplanting Alle woningen en bedrijfsgebouwen van de uitgifte 1938 werden tijdig opgeleverd, zoodat alle pachters de gebouwen voor 1 Mei 1939 konden betrekken. Bijna allen hebben in het voorjaar hun erven reeds verhard en hun tuinen ingezaaid en beplant, in aansluiting met de beplanting, die vanwege den dienst wordt aangebracht. Het stemt tot voldoening te kunnen constateeren, dat zoovele pachters prijsstelten op een goede erfbeplanting en een mooien siertuin, aan de totstandkoming waarvan sommigen geld noch moeite sparen. Opmerkelijk is echter, dat dit verschijnsel zich in hoofdzaak tot de akkerbouwbedrijven bepaalt, terwijl in het algemeen bij de pachtersvan weidebedrijven een zekere onverschilligheid ten aanzien van dit punt valt waar te nemen. Electra De aanleg van electrische binnenleidingen in de bestaande boerderijen werd voltooid en het behoeft wel geen betoog, dat allerwegen de electrificatie met gejuich is Gemeente Oppervlakte Aantal onder-verpachters Abbekerk 17 ha 5 Andijk 24 ha 13 Hoogwoud 26 ha 13 Medemblik 69 ha 50 Nieuwe Niedorp 9 ha 6 Obdam 16 ha 19 Opperdoes 179 ha 88 Twisk 31 ha Wervershoof 83 ha 48 Visscherij De visscherij op de wateren in de Wieringermeer werd verhuurd tot en met 31 December 1939 aan vier Visscherij- vereenigingen, respectievelijk gevestigd te Wieringen, van Ewijcksluis, Kolhorn en Medemblik. Voor het visschen met een hengel in het Amstelmeer werden 49 vergunningen afgegeven a ƒ1,50 per stuk. begroet. De ontsierende en onzindelijke petroleumlampen konden verdwijnen, electrisch koken vond gretig ingang, het aantal radiotoestellen in den polder verveelvoudigde en het brandgevaar in den bedrijfsgebouwen werd aanmerkelijk verkleind. Mbt. Kroniek no. 52, 17e jaargang, 2009/1 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 47