Wie, wat, waar en wanneer???? De eerste themamiddag wordt gehouden op zaterdag 16 mei a.s. Aanvang: 14.30 uur in het Genootschapshuis. Het thema is die middag "HetJoodse Werkdorp"datvan 1934 tot 1941 aan de Nieuwesluizerweg gehuisvest was. De inleiding over dit onderwerp wordt die dag verzorgd door Wil Datema. dertigerjaren; - De evacuatie in 1945; - Hoe overleefden de "Terpbewoners" na de onderwaterzetting? - De wederopbouw na de onderwaterzetting; - De agrarische ontwikkeling in de polder - Het onderwijs in de Wieringermeer; - Het Wieringerrandmeer; - De fusie van de gemeente Wieringermeer met - Etc. (Hopelijk weet u het zelf aan te vullen) Het bestuur hoopt op een grote opkomst tijdens deze themamiddagen. U bent van harte uitgenodigd! In deze rubriek leggen wij u een foto voor met de vraag: "Weet u wie hier opstaan, bij welke gelegenheid, waar en wanneer"? In ons archief hebben we veel foto's waarvan niet altijd al deze gegevens bekend zijn. De Archiefcommissie is u al dankbaar als u een tipje van de sluier oplicht. Geef het door aan Willy Maris te Midden meer (adres en tel.: zie Colofon.) Wij herkennen slechts enkele personen op deze foto. Heeft het te maken met het bestuur en de medewerkers van de Vereniging van de Graanbeurs? Wie kan ons uit de droom helpen? No.iisdhr.J. Koolhaas, no. 6 is burgemeester G. Loggers, no. 25 is dhr. Gerritsen, no. 21 is iemand, die we wel meer met een hamer in de hand op groepsfoto's tegenkomen, een zogenaamde "dorpsfigurant", die zich aansloot bij de groep. De Archiefcommissie is benieuwd naar uw reacties. Kroniek no. 52, 17e jaargang, 2009/1 42

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 44