THEMAMIDDAGEN kleur; red). De palen zijn van verschillende hoogte om te laten zien dat elk leven, hoe kort of hoe lang, z'n eigen hoogte- en dieptepunten kent. Tevens kun je er de levenslijn in zien. De ruimte tussen de palen staat voor openheid en ontmoeting. Tussen elke twee palen is ruimte voor meer dan één persoon. Het lijkt het bestuurvan het Genootschap een goed idee om enkele malen per jaar tijdens de openstelling van het Genootschapshuis op de zaterdagmiddag een themamiddagte organiseren. Vooralsnog is het de bedoeling om deze middag enkele weken na het verschijnen van de Kroniek te houden; dus driemaal per jaar. In de Kroniek zal dan de datum en het thema worden aangekondigd. Met het thema wordt op zo'n zaterdag om 14.30 uur begonnen en zal, denken we, een uurtje duren. Uiteraard gelden die dag de normale openingstijden van 14.00 - 17.00 uur. Leden of (nog) niet- leden of deskundigen van buiten worden in de gelegenheid gesteld om een bepaald thema aan de orde te stellen en dit in groepsverband te bespreken, al of niet met behulp van visuele media. Thema's die op zo'n middag besproken kunnen worden zijn legio. Dat is afhankelijk van o.a. de inbreng of vragen en voorstellen van (niet-)leden. Voorbeelden van onderwerpen voor een themamiddag kunnen zijn: - Ervaringen met onderduikers in de Wieringermeer tijdens W.O.II; - De hongerwinter en voedselzoekers in Wieringermeer; - De ontginning van de polder in de 41 Kroniek no. 52, 17e jaargang, 2009/1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 43